Matthew 7

1 a  Н е съдете, за да не бъдете съдени;

2 b  защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

3 c  А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?

4 Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!

5 Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.

6 Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.

7 d  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;

8 защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.

9 e  Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък,

10 и кога поиска риба, да му даде змия?

11 И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?

12 f  Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците.

13 g  Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях;

14 защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират.

15 h  Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:

16 по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?

17 Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове:

18 i  не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.

19 j  Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън.

20 И тъй, по плодовете им ще ги познаете.

21 k  Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.

22 Мнозина ще Ми кажат в оня ден: Господи, Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме?

23 l  И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

24 m  И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;

25 и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.

26 А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък;

27 и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването ѝ беше голямо.

28 n  И когато Иисус свърши тия думи, народът се чудеше на учението Му,

29 защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците (и фарисеите) .
Copyright information for BulOrth