Micah 1

1 a  С лово Господне, което биде към Михея Мораститеца в дните на Иоатама, Ахаза и Езекия, царе иудейски, и което му бе открито за Самария и Иерусалим.

2 b  Слушайте, всички народи, внимавай, земьо, и всичко, що я пълни! Да бъде свидетел против вас Господ Бог, Господ от светия Свой храм!

3 c  Защото ето, Господ излиза от Своето място, ще слезе, и ще стъпи върху земните височини, –

4 d  и планините ще се разклатят под Него, долините ще се разтопят като восък от огън, като вода, що се лее низ стръмнина.

5 e  И всичко това – поради нечестието на Иакова, поради греха на Израилевия дом. От кого е нечестието на Иакова? Нали от Самария? Кой уреди оброчища в Иудея? Нали Иерусалим?

6 Затова ще направя Самария купище развалини в полето, място за насаждане лозе; ще срина камъните ѝ в долината и ще разголя основите ѝ.

7 f  Всичките ѝ истукани ще бъдат потрошени и всичките ѝ дарове от блудство – с огън изгорени: всичките ѝ идоли ще предам на разрушение; с дарове от блудство ги е правила, в дарове от блудство ще бъдат и преобърнати.

8 g  Затова и ще плача и ридая, ще ходя като ограбен и оголен, ще вия като чакал и ще плача като камилска птица,

9 защото тежко е нейното поражение; то дойде до Иуда, стигна даже до портите на моя народ, до Иерусалим.

10 h  Не разгласявайте това в Гет, не плачете там с глас, а в селище Офра с пепел се посипете.

11 Изселвайте се, жителки шафирски, срамотно разголени; не ще убегне и жителката цаанска, плачът в селище Ецел не ще ви остави да се спрете там.

12 i  Тъгува за своето благо жителката маротска, защото слезе от Господа злочестие към портите иерусалимски.

13 j  Запрягай бързи коне в колесница, жителко лахиска; ти си начало на греха у сионската щерка, защото у теб се явиха престъпленията на Израиля.

14 Затова ти ще пращаш дарове в Морешет-Гет; но ахзивските селища ще бъдат измама за царете израилски.

15 k  Ще доведа и наследник при тебе, жителко морешка; той ще премине дори до Одолам, славата Израилева.

16 l  Хвърли си косата, острижи се – от скърб за нежно любимите си синове; разшири лисината за тях като линеещ орел, защото те ще бъдат изселени от тебе.
Copyright information for BulOrth