Micah 2

1 a  Г орко на ония, които кроят беззаконие и на леглата си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има сила в ръката им!

2 b  Пожелаят ниви – и вземат ги насила, къщи – и отнимат ги; обират човека и къщата му, мъжа и наследието му.

3 c  Затова тъй казва Господ: ето, Аз замислям да напратя върху тоя род такова нещастие, което не ще смъкнете от врата си, и не ще ходите изправени; защото това време е зло.

4 d  В оня ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и ще думат: „съвсем сме разорени! делът на моя народ е даден на други; как ще ми се върне? Нивите ни са вече на другородци раздадени“.

5 e  Затова не ще имаш никого, който при измерване да хвърли жребие в събранието пред Господа.

6 Не пророкувайте, пророци; не им пророкувайте, за да ви не постигне безчестие.

7 f  О, ти, който се наричаш Иаковов дом! Нима се смали Духът Господен? Такива ли са делата Му? Думите Ми не са ли благотворни за оногова, който постъпва справедливо?

8 Ала народът, който беше изпреди Мой, въстана като враг, и вие отнемате както горната, тъй и долната дреха на минаващите мирно, на ония, които се отвръщат от война.

9 Жените на Моя народ вие гоните от приятните им къщи; на децата им отнехте завинаги Моята украса.

10 g  Станете и вървете си, защото тая страна не е място за почивка; поради мръсотия тя ще бъде разорена, и то – с люто разорение.

11 h  Ако някой ветрогон измисли лъжа и каже: „ще ти проповядвам за вино и сикер“, той би бил угоден проповедник за тоя народ.

12 i  Непременно ще те събера цял, Иакове, бездруго ще съединя остатките на Израиля, ще ги събера в едно като овци във Восор, като стадо в овча кошара; ще зашумят те от многолюдство.

13 j  Пред тях ще тръгне стенобоец; те ще разбият прегради, ще влязат през порти и ще излязат през тях, и царят им ще тръгне пред тях, а тям начело – Господ.
Copyright information for BulOrth