Micah 3

1 a  И казах аз: слушайте, главатари Иаковови и князе на дома Израилев: нали вие трябва да знаете правдата?

2 b  А вие мразите доброто и обичате злото; дерете от тях кожата им, и плътта – от костите им;

3 ядете плътта на Моя народ и дерете от тях кожата им, а костите им чупите и трошите като в гърне, и плътта – като в котел.

4 c  И те ще викат към Господа, но Той не ще ги чуе и ще скрие лицето Си от тях през времето, докле злодействуват.

5 d  Тъй казва Господ против пророците, които въвеждат в заблуда Моя народ, които гризат със зъби – и проповядват мир; а който им не тури нищо в уста, против него война обявяват.

6 e  Затова, вместо видение, за вас ще бъде нощ, вместо предсказване – тъмнина; ще залезе слънце над пророците, и денят ще потъмнее над тях.

7 f  Ще се засрамят ясновидци, ще бъдат посрамени гадатели, и те всички ще затворят уста, защото не ще има отговор от Бога.

8 g  Но аз съм изпълнен със силата на Духа Господен, с правда и твърдост, за да изкажа на Иакова престъпленията му, и на Израиля – греха му.

9 h  Слушайте прочее, главатари на дома Иаковов и князе на дома Израилев, вие, които се гнусите от правосъдие и които изкривявате всичко право,

10 i  които градите Сион с кръв, и Иерусалим – с неправда!

11 j  Главатарите му съдят за подаръци, свещениците му учат за плата, пророците му предсказват за пари, а пък се осланят на Господа думайки: „нали Господ е помежду ни? Беда не ще ни постигне!“

12 k  Затова, поради вас Сион ще бъде разоран като нива, и Иерусалим ще стане купище развалини, и планината на тоя Дом ще бъде гориста могила.
Copyright information for BulOrth