Micah 5

1О пълчи се сега, дъще на полкове, обиколили са ни с обсада, ще бият с тръст по страните съдията Израилев.

2 a  И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни.

3 b  Затова Той ще ги остави до време, докле роди оная, която има да роди; тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя.

4 Ще застане Той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, Своя Бог, – и те ще живеят безопасно, защото тогава Той ще бъде велик до краищата на земята.

5 c  И ще бъде Той – мир. Когато Асур дойде в земята ни и влезе в чертозите ни, ще извадим против него седем пастири и осем князе.

6 И ще пасат те земята на Асура с меч, и земята на Немврода – при самите ѝ порти, и Той именно ще избави от Асура, когато тоя дойде в земята ни и кога влезе в пределите ни.

7 d  Остатъкът от Иакова ще бъде между многото народи като роса от Господа, като проливен дъжд по трева; той не ще зависи от човек и не ще се осланя на синове Адамови.

8 И остатъкът на Иакова ще бъде между народите, между многото племена като лъв между горски зверове, като лъвче сред овче стадо: кога излезе, тъпче и дърпа, и никой не ще отърве от него.

9 Ще се дигне ръката ти над твоите врагове, и всички твои неприятели ще бъдат изтребени.

10 И в оня ден, казва Господ, ще изтребя твоите коне изсред тебе и ще унищожа твоите колесници;

11 ще изтребя градовете в твоята земя и ще съборя всички твои крепости;

12 ще изтръгна магиите от ръката ти, и гадатели по облаци не ще има у тебе;

13 e  ще изтребя твоите истукани и кумири изсред тебе, – и не ще се покланяш вече на изделия от ръцете си;

14 f  ще изкореня изсред тебе свещените твои дъбрави и ще разоря градовете ти.

15 g  И в гняв и негодуване ще извърша отмъщение над народите, които бъдат непослушни.
Copyright information for BulOrth