Nahum 2

1П одига се против тебе разрушител: пази твърдините, варди пътя, укрепи чресла, събирай сили.

2 a  Защото Господ ще възстанови величието на Иакова, както величието на Израиля, понеже ги опустошиха опустошители и лозовите им пръчки изтребиха.

3 Щитът на юнаците му е червен; войниците му са в багрени дрехи; огън пускат колесниците в деня, когато се готвят за бой, и гора от копия се вълнува.

4 По улици търчат колесници, гърмят по стъгди; блясъкът от тях е като от огън; святкат като светкавица.

5 Той зове юнаците си, ала те се спъват в хода си; припкат към градските стени, но обсадата е вече стъкмена.

6 Речните порти се отварят, и дворецът се разрушава.

7 b  Решено е: тя ще бъде оголена и в плен отведена, и рабините ѝ ще стенат като гълъби, удряйки се в гърди.

8 Ниневия, откак съществува, беше като водоем, пълен с вода, а те бягат. „Стойте, стойте!“Ала никой се не обръща да погледне.

9 Грабете сребро, грабете злато! нямат край натрупаните всякакви скъпоценни вещи.

10 c  Ограбена, опустошена и разорена е тя, – и сърце се топи, колене треперят; на всички у чреслата има силна болка, и лицата на всички потъмняха.

11 d  Де е сега леговището на лъвовете и онова пасбище за лъвчета, дето ходеха лъв, лъвица и лъвчета, и никой ги не плашеше?

12 Де е лъвът, който грабеше да насити своите щенета и давеше за лъвиците си и който пълнеше с плячка пещерите си и леговищата си с ограбено?

13 e  Ето, Аз съм против тебе, казва Господ Саваот, и ще изгоря в дим твоите колесници, и меч ще погълне твоите лъвчета, и ще изтребя от земята твоята плячка, и вече не ще се чува гласът на твоите пратеници.
Copyright information for BulOrth