Nahum 3

1 a  Г орко на кървавия град! Той е пълен с измама и убийство; не престава в него грабежът.

2 Чува се плющене на бич и трясък от въртящи се колела, цвилене на кон и тропот от скачаща колесница.

3 Припка конница, бляска меч и блещят копия! Много убити и купища трупове! Труповете край нямат – препъват се о тях.

4 b  Това е за многото блудства на приятната наглед развратница, изкусна в магии, която с блудствата си продава народи и с магиите си – племена.

5 c  Ето, Аз съм против тебе! казва Господ Саваот. Ще подигна върху твоето лице полата на дрехата ти и ще покажа на народите твоята голота, на царствата – твоите срамоти.

6 Ще нахвърлям върху ти мръсотии, ще те направя презряна, и на позор ще те изложа.

7 И всеки, щом те види, ще побегне от тебе и ще каже: „разорена е Ниневия! Кой ще я пожали? Де ще намеря утешители за тебе?“

8 Нима ти си по-добра от Но-Амон, който се намира между реките, обиколен с вода, чийто окоп беше морето, и морето му служеше за стена?

9 d  Етиопия и Египет с безбройно множество други му служеха за подкрепа; копти и ливийци ти идеха на помощ.

10 Ала и той е изселен, отиде в плен; дори и младенците му са разбити по всички градски кръстопътища; а за първенците му хвърляха жребие, и всичките му велможи са във вериги оковани.

11 e  Тъй и ти ще се упоиш и ще се скриеш; тъй и ти ще търсиш защита против неприятеля.

12 f  Всички твои укрепления са като смоковница с узрели плодове: ако ги стръснат, ще паднат право в устата на оня, който иска да яде.

13 g  Ето, и твоят народ у тебе е като жени: на твоите врагове ще се отворят широм портите на земята ти, огън ще погълне твоите завори.

14 Начерпи вода за през обсадата; укрепвай крепостите си; влез в калта, тъпчи глина, поправи пещта за печене тухли.

15 Там ще те огън погълне, меч ще те посече и ще те пояде като гъсеница, макар и да си се намножил като гъсеници, да си се намножил като скакалци.

16 Търговците у тебе станаха повече от звездите на небето; ала тия скакалци ще се пръснат и ще отлетят.

17 Твоите князе са като скакалци, и твоите военачалници – като рояк мушици, които в студено време се гнездят в стенни пукнатини, и кога изгрее слънце, те се разхвъркват, – и не узнаваш мястото, дето са били.

18 Спят твоите пастири, царю асирийски, почиват твоите велможи; твоят народ се пръсна по планини, няма кой да го събере.

19 Няма лек за твоята рана, люта е твоята язва. Всички, които чуят вест за тебе, ще ръкопляскат за тебе, защото върху кого не се е простирала непрестанно твоята злоба?
Copyright information for BulOrth