Numbers 13

1 a  С лед това народът потегли от Асирот и се разположи на стан в пустиня Фаран.

2 И рече Господ на Моисея, думайки:

3 b  прати от себе си люде да разгледат Ханаанската земя, която Аз давам на синовете Израилеви; по един човек от всяко коляно на бащите им изпратете, първенците измежду тях.

4 c  Тогава Моисей ги изпрати от пустиня Фаран, по заповед Господня, и те всички бяха мъже първенци между синовете Израилеви.

5 Ето имената им: от Рувимово коляно – Самуа, Закхуров син,

6 от Симеоново коляно – Сафат, Хориев син,

7 d  от Иудино коляно – Халев, Иефониев син,

8 от Исахарово коляно – Игал, Иосифов син,

9 от Ефремово коляно – Осия, Навинов син,

10 от Вениаминово коляно – Фалтий, Рафуев син,

11 от Завулоново коляно – Гадиил, Содиев син,

12 от Иосифово коляно от Манасия Гадий, Сусиев син,

13 от Даново коляно – Амиил, Гемалиев син,

14 от Асирово коляно – Сетур, Михаилев син,

15 от Нефталимово коляно – Нахбий, Вофсиев син,

16 от Гадово коляно – Геуил, Махиев син.

17 Това са имената на мъжете, които Моисей изпрати да разгледат земята. И нарече Моисей Осия, Навинов син, Иисус.

18 e  Изпрати ги Моисей (от пустиня Фаран) да разгледат Ханаанската земя и им рече: идете в тая южна страна и се качете на планината,

19 и обгледайте земята каква е, и народа, който живее там, силен ли е, или е слаб, малоброен ли е, или е многоброен?

20 Каква е земята, дето той живее, добра ли е, или лоша? и какви са градовете, в които живее, в шатри ли той живее, или в укрепления?

21 Каква е земята, тучна ли е, или слаба, има ли по нея дървета, или няма? Бъдете смели и вземете от плодовете на земята. А това беше, когато зрее гроздето.

22 f  Те отидоха и обгледаха земята от пустиня Син дори до Рехов, близо до Емат;

23 g  и отидоха в южната страна и стигнаха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай и Талмай, Енакови деца: а Хеврон бе построен седем години по-рано от египетския (град) Цоан;

24 h  и стигнаха долина Есхол, (и я обгледаха) и там отрязаха лозова пръчка с един грозд, и двама я понесоха на върлина; взеха и нарове и смокини;

25 те нарекоха това място долина Есхол
13:25 Грозд.
, поради грозда, що отрязаха там синовете Израилеви.

26 И като обгледаха земята, върнаха се след четирийсет дена.

27 j  И като пристигнаха и дойдоха при Моисея и Аарона и при цялото общество синове Израилеви в пустиня Фаран, в Кадес, те донесоха тям и на целия народ отговор и показаха им плодовете от оная земя;

28 k  и разказаха му и думаха: ходихме в земята, в която ни изпрати; в нея наистина тече мед и мляко, и ето плодовете ѝ;

29 но народът, който живее в оная земя, е силен, и градовете са укрепени и твърде големи; там видяхме и синовете Енакови;

30 l  Амалик живее в южната част на земята, хетейци, (евейци,) иевусейци и аморейци живеят по планината, хананейците пък живеят край морето и по брега на Иордан.

31 m  Но Халев успокояваше народа пред Моисея, думайки: да идем и да я превземем, защото можем я завладя.

32 А ония, които бяха ходили заедно с него, ре к оха: не можем да отидем против тоя народ, защото е по-силен от нас.

33 И пръснаха ужасни слухове между синовете Израилеви за земята, що бяха обгледали, и думаха: земята, която изходихме, за да я обгледаме, е земя, която гълта своите жители, и всички, които видяхме по нея, са много едри човеци;

34 n  там видяхме и исполините, Енакови синове от исполински род; ние изглеждахме пред тях като скакалци, такива бяхме и в техните очи.
Copyright information for BulOrth