Numbers 23

1Т огава Валаам рече на Валака: построй ми тука седем жертвеника и приготви ми седем телци и седем овена.

2 Валак направи тъй, както каза Валаам; и принесоха Валак и Валаам по телец и по овен на всеки жертвеник.

3 И рече Валаам на Валака: стой при всесъжението си, пък аз ще ида, дано Господ излезе насреща ми, и каквото ни открие, ще ти явя. И (остана Валак при всесъжението си, а Валаам) възлезе на една височина (да попита Бога) .

4 И срещна се Бог с Валаама, и (Валаам) Му каза: аз издигнах седем жертвеника и принесох по телец и по овен на всеки жертвеник.

5 И вложи Господ слово в устата на Валаама и каза: върни се при Валака и говори тъй.

6 И върна се при него, а той стоеше при всесъжението си, той и всички моавитски князе. (И Дух Божий беше върху него.)

7 a  И произнесе тая своя притча, като каза: от Месопотамия, от източните планини, ме доведе Валак, моавски цар: дойди, прокълни ми Иакова, дойди, кажи зло против Израиля!

8 b  Как ще прокълна? Бог го не проклева. Как ще кажа зло? Господ не казва (против него) зло.

9 c  От върха на скалите го виждам, от хълмовете го гледам: ето народ, който живее отделно и не се брои между народите.

10 d  Кой ще изброи пясъка на Иакова и числото на четвъртината от Израиля? Да умре душата ми, както умират праведниците, и краят ми да бъде като техния!

11 И каза Валак на Валаама: какво правиш ти с мене? аз те взех да прокълнеш враговете ми, а пък ти, ето ги благославяш?

12 e  Той отговори и каза: не трябва ли да казвам тъкмо онова, което Господ влага в устата ми?

13 И Валак му каза: дойди с мене на друго място, отдето ще го видиш, но само част от него ще видиш, а няма цял да го видиш; и прокълни ми го оттам.

14 f  И заведе го на стражното място навръх планина Фасга, и построи седем жертвеника, и принесе по телец и по овен на всеки жертвеник,

15 И каза (Валаам) на Валака: стой тука при всесъжението си, пък аз (ще ида) отатък да срещна (Бога) .

16 И срещна се Господ с Валаама, и вложи слово в устата му, и каза: върни се при Валака и говори тъй.

17 И върна се при него, а той стоеше при всесъжението си, и заедно с него (всички) моавитски князе. И рече му Валак: какво каза Господ?

18 Той произнесе тая своя притча и каза: стани, Валако, слушай и внимавай, сине Сепфоров!

19 g  Бог не е човек, та да лъже, нито е син човешки, та да се отмята. Той ли ще каже, и не ще направи? Ще говори, и не ще извърши?

20 Ето, аз почнах да благославям, защото Той е благословил, и аз не мога да изменя това.

21 h  Не се вижда беда у Иакова, и не се забелязва злочестие у Израиля; Господ, негов Бог, е с него, и той има тръбен царски звук;

22 i  Бог го изведе из Египет; той е бърз като еднорог;

23 няма магьосничество у Иакова, няма чародейство у Израиля; на времето си ще кажат за Иахова и за Израиля: ето какво стори Бог!

24 j  Ето, един народ се подига като лъвица и се изправя като лъв; няма да легне, докле не изяде плячката си и докле не се напие с кръвта на убитите.

25 k  И каза Валак на Валаама: нито го с клетва проклевай, нито го с благословия благославяй.

26 И отговори Валаам и каза на Валака: не казвах ли ти, че ще върша всичко, каквото ми рече Господ?

27 И каза Валак на Валаама: дойди, ще те заведа на друго място; ще бъде негли угодно Богу, и оттам ще ми го прокълнеш.

28 l  И заведе Валак Валаама навръх Фегор, срещу пустинята.

29 И каза Валаам на Валака: построй ми тука седем жертвеника и приготви ми тука седем телеца и седем овена.

30 И Валак направи, както каза Валаам, и принесе по телец и по овен на всеки жертвеник.
Copyright information for BulOrth