Numbers 24

1 a  В алаам видя, че Господу е угодно да благославя Израиля, и не отиде, както по-напред, за врачуване, а обърна лицето си към пустинята.

2 Погледна Валаам и видя Израиля, как беше се разположил на стан, коляно по коляно, и Дух Божий беше върху Валаама.

3 И произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи,

4 говори оня, който чува думите Божии, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но очите му са отворени;

5 b  колко са хубави твоите шатри, Иакове, твоите жилища, Израилю!

6 c  Те се разстилат като долини, като градини край река, като алойни дървета, насадени от Господа, като кедри край вода;

7 ще потече вода от ведрата му, и семето му щ е бъде като големи води, царят му ще надмине Агага, и царството му ще се въздигне.

8 d  Бог го изведе из Египет; той е бърз като еднорог, ще погълне враждебните нему народи, ще строши костите им, и със стрелите си ще порази (врага) .

9 e  Прострял се е, лежи като лъв и като лъвица; кой ще го събуди? Благословен да бъде, който те благославя, и проклет – който те проклева!

10 Разпали се гневът на Валака против Валаама, и плесна той с ръце, и каза Валак на Валаама: аз те повиках да прокълнеш враговете ми, а ти ги благославяш ето вече трети път;

11 бягай, прочее, в земята си; аз исках да те почета, но, ето, Господ те лишава от почести.

12 И каза Валаам на Валака: не казвах ли на твоите пратеници, които ми праща:

13 f  „да ми дадеше Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не бих могъл да престъпя заповедта Господня, за да направя нещо добро или лошо по свой произвол: каквото каже Господ, това и ще говоря“?

14 g  И тъй, ето, аз отивам при народа си; приближи се, ще ти възвестя, какво ще направи след време тоя народ с народа ти.

15 И произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи,

16 говори оня, който чува думите Божии, който притежава знание от Всевишния, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но очите му са отворени.

17 h  Виждам Го, ала не сега още, гледам Го, ала не отблизо. Изгрява звезда от Иакова, и се издига жезъл от Израиля; той поразява князете моавски и съкрушава всички Ситови синове.

18 i  Едом ще бъде завладян, Сеир ще бъде завладян от враговете си, а Израил ще покаже силата си.

19 j  Произлезлият от Иакова ще завладее и ще погуби останалото от града.

20 k  И видя той Амалика, и произнесе тая своя притча, като каза: Амалик е пръв между народите, но краят му е гибел.

21 l  Видя и кенейци и произнесе тая своя притча, като каза: яко е твоето жилище, на скала си свил гнездото си,

22 но Каин ще бъде разорен, и не е далеч времето, когато Асур ще те отведе в плен.

23 И (като видя Ога) произнесе притчата си и каза: тежко, (тежко,) кой ще оцелее, когато Бог ще направи това!

24 m  Ще дойдат кораби от Китим, и ще унижат Асура, ще унижат и Евера; но и тям погибел!

25 n  И стана Валаам и се завърна в земята си, а тъй също и Валак отиде в пътя си.
Copyright information for BulOrth