Numbers 25

1 a  И зраил живя в Ситим, и народът начена да блудствува с дъщерите на Моава;

2 и приканваха те народа да принася жертви на боговете им, и народът ядеше (жертвите им) и се кланяше на боговете им.

3 b  И прилепи се Израил към Ваал-Фегора. И разпали се гневът Господен против Израиля.

4 c  И каза Господ на Моисея: вземи всички началници народни и ги обеси пред Господа срещу слънцето, и ще се отвърне яростният гняв Господен от Израиля.

5 Тогава Моисей каза на съдиите Израилеви: нека всеки убие своите люде, които са се прилепили към Ваал-Фегора.

6 И ето, един от синовете Израилеви дойде и доведе при братята си една мадиамка, пред очите на Моисея и пред очите на цялото общество синове Израилеви, когато те плачеха при входа на скинията на събранието.

7 d  Финеес, син на Елеазара, син на свещеник Аарона, като видя това, стана изсред обществото и взе в ръка копие,

8 и влезе след израилтянина в спалнята и промуши и двамата: израилтянина и жената в корема ѝ; и престана морът на синовете Израилеви.

9 e  А умрелите от мора бяха двайсет и четири хиляди.

10 И каза Господ на Моисея, думайки:

11 Финеес, син на Елеазара, син на свещеник Аарона, отвърна яростта Ми от синовете Израилеви, като показа измежду тях ревност за Мене, и Аз не изтребих синовете Израилеви в ревността Си.

12 f  Поради това кажи: ето, Аз му давам Моя мирен завет;

13 g  и той ще бъде за него и за потомството му след него завет на вечно свещенство, задето показа ревност за своя Бог и защити синовете Израилеви.

14 Името на убития израилтянин, който бе убит с мадиамката, беше Зимри, син на Салу, началник на Симеоновото поколение;

15 h  а името на убитата мадиамка беше Хазва; тя беше дъщеря на Цуря, началник на мадиамското племе Омот.

16 И каза Господ на Моисея, думайки:

17 i  считайте за врагове мадиамците и ги поразявайте,

18 защото те в коварството си постъпиха враждебно с вас, като ви прелъстиха с Фегора и Хазва, дъщерята на мадиамския началник, тяхна сестра, убита в деня, когато имаше мор поради Фегора.
Copyright information for BulOrth