Numbers 30

1И разказа Моисей на синовете Израилеви всичко, що Господ му бе заповядал.

2 И говори Моисей към началниците над колената на синовете Израилеви, думайки: ето що заповяда Господ:

3 a  ако някой даде оброк Господу, или се закълне с клетва, като наложи зарек на душата си, той не бива да престъпва думата си, а трябва да извърши всичко, що е излязло из устата му.

4 Ако жена даде оброк Господу и си наложи зарек в бащината си къща, в младините си,

5 и баща ѝ чуе оброка и зарека ѝ, що е наложила на душата си, и премълчи баща ѝ за това, то всичките ѝ оброци да се изпълнят, и всеки неин зарек, който е наложила на душата си, да се изпълни;

6 ако ли баща ѝ, като чуе, ѝ забрани, то всичките ѝ оброци и зареци, които е наложила на душата си, да се не изпълняват, и Господ ще ѝ прости, защото баща ѝ е забранил.

7 b  Ако се омъжи, а пък е обвързана с оброк, или с дума, излязла из устата ѝ, с която тя се е обвързала,

8 и чуе мъжът ѝ, и като чуе премълчи, то оброците ѝ да се изпълнят, и зареците, които е наложила на душата си, също да се изпълнят;

9 ако ли мъж ѝ, като чуе, ѝ забрани и отхвърли оброка ѝ, който е дала, и думата, излязла из устата ѝ, с която тя се е обвързала, (те да се не изпълняват, защото мъж ѝ е забранил) и Господ ще ѝ прости.

10 А оброкът на вдовица и разведена, какъвто зарек и да е наложила на душата си, да се изпълни.

11 Ако ж ена е дала оброк в къщата на мъжа си, или с клетва е наложила на душата си зарек,

12 и мъж ѝ е чул, а е премълчал и не ѝ е забранил, то всичките ѝ оброци да се изпълнят, и всеки зарек, който е наложила на душата си, да се изпълни;

13 ако ли мъж ѝ, след като е чул, ги е отхвърлил, то всички нейни, излезли из устата ѝ, оброци и зареци на душата ѝ, да се не изпълняват; мъж ѝ ги е унищожил, и Господ ще ѝ прости.

14 Всеки неин оброк и всеки клетвен зарек да смири душата си, мъж ѝ може да утвърди, и мъж ѝ може да отхвърли;

15 ако ли мъж ѝ е мълчал от ден до ден, той с това е утвърдил всичките ѝ оброци и всичките ѝ зареци, с които се е обвързала, утвърдил ги е, защото, като е чул, мълчал е за това;

16 ако ли (мъжът) ги е отхвърлил, след като е чул, той е поел върху си греха ѝ.

17 Това са наредбите, които Господ заповяда на Моисея за отношението между мъж и жена му, между баща и дъщеря му в младините ѝ, в бащината ѝ къща.
Copyright information for BulOrth