Numbers 5

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 a  заповядай на синовете Израилеви да изпъдят вън от стана всички прокажени, и всички, които имат течение, и всички, които са се осквернили от мъртвец;

3 b  и мъже и жени изпъдете, вън от стана ги изпъдете, за да не оскверняват становете си, между които Аз живея.

4 Тъй и направиха синовете Израилеви и ги изпъдиха вън от стана: както говори Господ на Моисея, тъй и направиха синовете Израилеви.

5 И рече Господ на Моисея, думайки:

6 c  кажи на синовете Израилеви: ако мъж или жена стори какъв-годе грях против човек и чрез това извърши престъпление против Господа, и стане виновна оная душа,

7 d  то нека изповядат сторения си грях и да върнат напълно онова, за което са виновни, и да прибавят към него петата му част и дадат ономува, спрямо когото са съгрешили;

8 e  ако ли тоя човек няма наследник, комуто би трябвало да се върне за вината, то да посвети това Господу: нека то бъде за свещеника, освен овена за очистянето, чрез който той ще го очисти.

9 f  И всеки принос от всички осветени неща на синовете Израилеви, които те донасят при свещеника, нему принадлежи;

10 и посветеното, от кого и да е, нему принадлежи; всичко, което някой даде на свещеника, нему принадлежи.

11 И рече Господ на Моисея, думайки:

12 обади на синовете Израилеви и им кажи: ако някому изневери жената и наруши вярността към него,

13 и някой преспи с нея и излее семе, и това бъде скрито от очите на мъжа ѝ, и тя се оскверни тайно, и против нея няма свидетел, и тя не бъде изобличена,

14 g  а него обземе ревнив дух, и начене да ревнува жена си, кога тя е осквернена, или го обземе ревнив дух, и той начене да ревнува жена си, кога тя е неосквернена, –

15 h  то мъжът нека доведе жена си при свещеника и да принесе за нея в жертва една десета от ефа ечемично брашно, но да го не полива с елей и да не туря ливан, защото това е принос за ревнивост, принос за спомен, който напомня беззаконие.

16 А свещеникът нека я заведе и изправи пред лицето Господне;

17 i  и да вземе той света вода в глинен съд и пръст от пода на скинията, и да я тури във водата.

18 j  След това свещеникът да изправи жената пред лицето Господне, и да разбради главата на жената и да сложи върху ръцете ѝ приноса за спомен, – това е принос за ревнуване, а свещеникът да държи в ръка горчивата вода, що докарва проклятие.

19 И свещеникът да я закълне и да каже на жената: ако никой не е преспал с тебе, и ти не си се осквернила и не си изневерила на мъжа си, няма да ти повреди тая горчива вода, що докарва проклятие;

20 но ако ти си изневерила на мъжа си и си се осквернила, и ако някой, освен мъж ти, е преспал с тебе,

21 k  тогава свещеникът нека закълне жената с клетва на проклятието и нека ѝ каже: да те предаде Господ на проклятие и клетва в твоя народ, и да даде Господ, утробата ти да изсъхне, и коремът ти да се подуе;

22 l  и да мине вътре в тебе тая вода, що докарва проклятие, та коремът (ти) да се подуе и утробата (ти) да изсъхне. И жената да каже: амин, амин.

23 И свещеникът да напише тия заклевания на книга и да ги изличи в горчивата вода;

24 и да даде на жената да изпие горчивата вода, що докарва проклятие, и да влезе в нея водата, що докарва проклятие, за нейна вреда.

25 И да вземе свещеникът от ръцете на жената хлебния принос за ревнивост, и да издигне тоя принос пред Господа, и да го занесе при жертвеника.

26 И свещеникът да вземе с шепа малко от хлебния принос за спомен, да го изгори на жертвеника и после да даде на жената да изпие водата;

27 и кога я напои с водата, ако тя е нечиста и е направила престъпление спрямо мъжа си, горчивата вода, що докарва проклятие, ще влезе в нея, за нейна вреда, и коремът ѝ ще се подуе, и утробата ѝ ще изсъхне, и тая жена ще бъде проклета между народа си;

28 ако пък жената не се е осквернила и е останала чиста, ще си остане без повреда и ще бъде оплодотворявана от семе.

29 Това е законът за ревнуването: кога жена изневери на мъжа си и се оскверни,

30 или кога ревнив дух обземе мъжа, и той начене да ревнува жена си, тогава нека той изправи жена си пред лицето Господне, и нека свещеникът извърши над нея всичко според тоя закон, –

31 и мъжът ще бъде чист от грях, а жената ще понесе върху си своя грях.
Copyright information for BulOrth