Numbers 7

1 a  К огато Моисей въздигна скинията и я помаза, когато освети нея и всичките ѝ принадлежности, жертвеника и всичките му принадлежности, и ги помаза и ги освети, –

2 тогава дойдоха (дванайсетте) началници Израилеви, глави на челядите им, началници на колената, които надзираваха преброяването,

3 и представиха приноса си пред Господа – шест покрити кола и дванайсет вола, по една кола от двама началници и по един вол от всекиго, и представиха това пред скинията.

4 И рече Господ на Моисея, думайки:

5 вземи това от тях; това ще послужи за извършване работите при скинията на събранието; и дай го на левитите, всекиму според службата му.

6 И взе Моисей колата и воловете и ги предаде на левитите:

7 две кола и четири вола даде на Гирсоновите синове, според службата им;

8 b  и четири кола и осем вола даде на Мерариевите синове, според службата им, под надзор на Итамара, син на свещеник Аарона;

9 c  а на Каатовите синове не даде, защото работата им беше да носят светилището: на рамена трябваше да го носят.

10 И донесоха началниците жертви за освещаване жертвеника в деня на помазването му, и представиха началниците приноса си пред жертвеника.

11 И рече Господ на Моисея: на ден по един началник да донася своя принос за освещаване на жертвеника.

12 d  В първия ден донесе приноса си Наасон, Аминадавов син, от Иудино коляно;

13 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша, тежка седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос;

14 една златна кадилница, тежка десет сикли, пълна с кадиво,

15 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

16 един козел в жертва за грях,

17 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавов син.

18 e  На втория ден донесе Натанаил, Цуаров син, началник (на коляното) на Исахара;

19 той донесе от себе си принос: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

20 една златна кадилница – десет си кл и, пълна с кадиво,

21 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

22 един козел в жертва за грях,

23 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Натанаила, Цуаров син.

24 f  На третия ден донесе началникът на синовете Завулонови Елиав, Хелонов син;

25 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

26 една златна кадилница – десет си к ли, пълна с кадиво,

27 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

28 един козел в жертва за грях,

29 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Елиава, Хелонов син.

30 g  На четвъртия ден донесе началникът на Рувимовите синове Елицур, Шедеуров син;

31 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

32 една златна кадилница – десет сикли, пълна с кадиво,

33 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

34 един козел в жертва за грях,

35 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет шилета. Това беше приносът на Елицура, Шедеуров син

36 h  На петия ден донесе началникът на Симеоновите синове Шелумиил, Цуришадаев син;

37 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

38 една златна кадилница – десет сикли, пълна с кадиво,

39 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

40 един козел в жертва за грях,

41 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет шилета. Това беше приносът на Шелумиила, Цуришадаев син.

42 i  На шестия ден донесе началникът на Гадовите синове Елиасаф, Регуилов син;

43 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

44 една златна кадилница – десет си к ли, пълна с кадиво,

45 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

46 един козел в жертва за грях,

47 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет шилета. Това беше приносът на Елиасафа, Регуилов син.

48 j  На седмия ден донесе началникът на Ефремовите синове Елишама, Амиудов син;

49 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

50 една златна кадилница – десет си к ли, пълна с кадиво,

51 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

52 един козел в жертва за грях,

53 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Елишама, Амиудов син.

54 k  На осмия ден донесе началникът на Манасиевите синове Гамалиил, Педацуров син;

55 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

56 една златна кадилница – десет сикли, пълна с кадиво,

57 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

58 един козел в жертва за грях,

59 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Гамалиила, Педацуров син.

60 l  На деветия ден донесе началникът на Вениаминовите синове Авидан, Гидеониев син;

61 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

62 една златна кадилница – десет си к ли, пълна с кадиво,

63 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

64 един козел в жертва за грях,

65 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Авидана, Гидеониев син.

66 m  На десетия ден донесе началникът на Дановите синове Ахиезер, Амишадаев син;

67 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

68 една златна кадилница – десет си к ли, пълна с кадиво,

69 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

70 един козел в жертва за грях,

71 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Ахиезера, Амишадаев син.

72 n  На единайсетия ден донесе началникът на Асировите синове Пагиил, Охранов син;

73 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

74 една златна кадилница – десет си к ли, пълна с кадиво,

75 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

76 един козел в жертва за грях,

77 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Пагиила, Охранов син.

78 o  На дванайсетия ден донесе началникът на Нефталимовите синове Ахира, Енанов син;

79 приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и трийсет сикли, една сребърна чаша – седемдесет сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос,

80 една златна кадилница – десет сикли, пълна с кадиво,

81 един телец, един овен, едно шиле за всесъжение,

82 един козел в жертва за грях,

83 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Ахира, Енанов син.

84 Тия бяха приносите от началниците Израилеви при освещаване жертвеника в деня на помазването му: дванайсет сребърни блюда, дванайсет сребърни чаши, дванайсет златни кадилници.

85 Във всяко блюдо имаше по сто и трийсет сикли сребро и във всяка чаша по седемдесет: и тъй, сребро у тия съдове всичко – две хиляди и четиристотин сикли, според свещената сикла;

86 а дванайсетте златни кадилници, пълни с кадиво, имаха всяка по десет сикли, според свещената сикла: злато у кадилниците всичко – сто и двайсет сикли.

87 За всесъжение имаше всичко: дванайсет телци едър добитък, дванайсет овена, дванайсет шилета, заедно с тях хлебен принос, и в жертва за грях дванайсет козела;

88 а за мирна жертва имаше всичко: двайсет и четири телци едър добитък, шейсет овена, шейсет (едногодишни) козела, шейсет шилета (без недостатък) ; това бяха приносите при освещаване жертвеника, след като бе помазан.

89 p  Кога Моисей влизаше в скинията на събранието да говори с Господа, чуваше глас, който му говореше от очистилището, що е над ковчега на откровението между двата херувима, и му говореше.
Copyright information for BulOrth