Numbers 8

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 a  обади на Аарона и му кажи: кога палиш кандилцата, отпред на светилника трябва да горят седем кандилца.

3 Аарон тъй и направи: отпред на светилника запали кандилцата му, както Господ заповяда на Моисея.

4 b  И ето направата на светилника: изкован бе той от злато, от стъблото му и до цветята му бе изкован; той направи светилника по образец, който Господ бе показал на Моисея.

5 И рече Господ на Моисея, думайки:

6 c  вземи левитите измежду синовете Израилеви и ги очисти.

7 d  А за да ги очистиш, постъпи с тях тъй: поръси ги с очистителна вода, и нека обръснат с бръснач цялото си тяло и да изперат дрехите си, и ще бъдат чисти.

8 И да вземат те телец и заедно с него хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей, и друг телец вземи в жертва за грях.

9 e  И доведи левитите пред скинията на събранието и свикай цялото общество Израилеви синове;

10 доведи левитите им пред Господа, а синовете Израилеви нека възложат ръцете си върху левитите.

11 f  Аарон пък да извърши над левитите посвещението им пред Господа от страна на синовете Израилеви, за да служат Господу;

12 а левитите да възложат ръцете си върху главата на телците, и да принесеш единия в жертва за грях, а другия за всесъжение Господу, за очистяне на левитите.

13 И да поставиш левитите пред Аарона и пред синовете му и да извършиш над тях посветяването им Господу;

14 тъй отдели левитите от синовете Израилеви, та левитите да бъдат Мои.

15 След това левитите, като ги очистиш и извършиш над тях посвещението им, да влязат да служат в скинията на събранието; защото те Ми са дадени измежду синовете Израилеви.

16 g  Вместо всички първородни от синовете Израилеви, които отварят всяка утроба, Аз ги вземам за Себе Си.

17 h  Защото Мои са всички първородни между синовете Израилеви, от човек до добитък: в оня ден, когато Аз поразих всички първородни в Египетската земя, Аз ги осветих за Себе Си

18 и взех левитите вместо всички първородни между синовете Израилеви.

19 i  Измежду синовете Израилеви левитите предадох на Аарона и на синовете му, за да прислужват вместо синовете Израилеви при скинията на събранието и да пазят синовете Израилеви да ги не постигне пораза, ако биха се доближили до светилището.

20 Тъй и постъпиха с левитите Моисей и Аарон и цялото общество Израилеви синове: както Господ заповяда на Моисея за левитите, тъй и постъпиха с тях синовете Израилеви.

21 Тогава левитите се очистиха и изпраха дрехите си, и Аарон извърши над тях посвещение пред Господа и ги очисти, за да станат те чисти.

22 След това левитите влязоха да прислужват в скинията на събранието пред Аарона и пред синовете му. Както Господ заповяда на Моисея за левитите, тъй и постъпиха те с тях.

23 И рече Господ на Моисея, думайки: ето законът за левитите: от двайсет и пет години и нагоре да постъпват на служба при скинията на събранието;

24 j  а от петдесет години нататък да престават от служба и повече да не работят;

25 тогава те нека помагат на братята си да държат стража при скинията на събранието, но работа да не работят; тъй постъпвай с левитите, колкото се отнася до службата им.
Copyright information for BulOrth