Philippians 1

1П авел и Тимотей, раби Иисус Христови, – до всички в Христа Иисуса светии, които се намират във Филипи, с епископи и дякони:

2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

3 a  Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас,

4 (като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви,)

5 именно, за вашето участие в благовестието от първия ден дори досега,

6 b  като съм уверен в това, че Тоя, Който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Иисуса Христа,

7 както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодатта.

8 Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Иисус Христова.

9 И моля се, щото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко,

10 c  за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов,

11 d  изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Иисуса Христа, за слава и похвала Божия.

12 Желая, братя, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за поголям успех на благовестието,

13 e  тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други,

14 f  и повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват словото Божие.

15 g  Някои, наистина, от завист и обич към препирня, проповядват Христа, а други – от добро разположение.

16 Едните от желание да се препират проповядват Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми;

17 другите пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието.

18 Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва; затова се радвам, и ще се радвам,

19 защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа Иисус Христов,

20 според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дръзновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми – било чрез живот, било чрез смърт.

21 h  Защото за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка.

22 Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочета, не зная.

23 i  Обладават ме и двете: желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро;

24 но да оставам в плътта е потребно за вас.

25 И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата,

26 j  та похвалата ви в Христа Иисуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас.

27 k  Само живейте достойно за Христовото благовестие, та, дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра,

28 l  и не се стряскайте в нищо от противниците: това е тям доказателство за погибел, а вам – за спасение. И това е от Бога,

29 m  защото вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него,

30 n  като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене.
Copyright information for BulOrth