Proverbs 1

1 a  П ритчи на Соломона, син Давидов, цар израилски,

2 за да се познае мъдрост и поука, за да се разберат изреченията на разума;

3 за да се усвоят правилата на благоразумие, правосъдие, съд и правота;

4 да се даде на прости разумност, на юноша – знание и разсъдливост.

5 b  Ако мъдър слуша, ще умножи познанията си, и разумен ще намери мъдри съвети,

6 за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдреците и техните загадки.

7 c  Начало на мъдростта е страхът Господен; (добре разумяват всички, които се водят от него; а благоговението към Бога е начало на разбиране;) само глупци презират мъдрост и поука.

8 Слушай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си,

9 d  защото това е красен венец за главата ти и украшение за шията ти.

10 e  Синко, ако те прелъстяват грешници, не скланяй;

11 f  ако кажат: „дойди с нас, да направим засада за убийство, да причакаме непорочния без вина,

12 g  жив да го погълнем, както поглъща преизподнята, и цял като слизащия в гроб;

13 да си натрупаме всякакъв драгоценен имот, да напълним къщите си с плячка;

14 ти ще хвърляш жребия си заедно с нас, един клет ще има за всички ни“, –

15 h  синко, не ходи на път с тях, задръж ногата си от пътеките им,

16 i  защото нозете им тичат към зло и бързат кръв да проливат:

17 не напразно се разпъва мрежа пред птици.

18 j  Но те правят засада против кръвта си, дебнат против душите си.

19 Такива са пътищата на всекиго, който е алчен за чуждо добро: то отнема живота на оногова, който го е заграбил.

20 k  Премъдростта говори високо на улицата, издига гласа си по стъгдите;

21 l  проповядва в главните места на съборите, при входовете на градските порти говори своята реч:

22 „докога, невежи, ще обичате невежеството? Докога буйните ще се наслаждават с буйство? Докога глупците ще мразят знанието?

23 Обърнете се към моите изобличения; ето, аз ще излея духа си върху вас, ще ви явя думите си.

24 m  Аз виках, а вие не послушахте; простирах ръка, но нямаше кой да внимава;

25 и вие отхвърлихте всички мои съвети, и изобличенията ми не приехте.

26 n  Затова и аз ще се насмея на вашата гибел; ще се порадвам, кога ви ужас нападне,

27 кога ви нападне ужас като буря, и беда като вихър мине над вас, кога ви постигне скръб и утеснение.

28 o  Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят.

29 p  Задето намразиха знанието и не избраха за себе си страха Господен;

30 задето не приеха моя съвет и презряха всичките ми изобличения,

31 q  затова те и ще ядат от плодовете на своите пътища и ще се насищат от своите замисли.

32 Защото невежите ще ги убие тяхното упорство, а глупците ще ги погуби тяхната безгрижност;

33 r  но който слуша мене, ще живее безопасно и спокойно, без да се страхува от зло.“
Copyright information for BulOrth