Proverbs 10

1 a  М ъдър син радва баща си, а глупав син е тъга на майка си.

2 b  Неправедни съкровища не докарват полза, а правда от смърт избавя.

3 c  Господ не ще допусне да гладува душата на праведника, а богатството на нечестивците ще изтръгне.

4 d  Ленива ръка докарва сиромашия, а ръката на прилежните обогатява.

5 Който събира през лятото, е разумен син, а който спи през жетва, е безпътен син.

6 Благословия почива върху главата на праведника, а насилие затваря устата на беззаконните.

7 e  Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивците ще стане омразно.

8 f  Мъдрият по сърце възприема заповеди, а глупавият на уста ще се препъне.

9 Който ходи в непорочност, ходи безопасно; а който изкривява пътищата си, ще бъде наказан.

10 g  Който намигва с очи, докарва беда, а глупавият на уста ще се препъне.

11 Устата на праведника са извор на живот, а насилие затваря устата на беззаконните.

12 h  Омразата подига раздори, а любовта покрива всички грехове.

13 В устата на разумния има мъдрост, а за гърба на глупеца – пръчка.

14 Мъдрите спазват знанието, а устата на глупеца са близка гибел.

15 i  Имотът на богатия е негов укрепен град, съсипия за бедните е тяхната немотия.

16 Трудът на праведника води към живот, успехът на нечестивеца – към грях.

17 j  Който пази поука, той е в пътя към живота; а който отхвърля изобличение, лута се.

18 Който крие омраза, има лъжливи уста; а който разглася клевета, е глупав.

19 k  При много говорене не се избягва грехът, а който въздържа устата си, е разумен.

20 Езикът на праведника е отбор сребро, а сърцето на нечестивите е нищожество.

21 l  Устата на праведника упътват мнозина, а глупавите умират от недостиг на разум.

22 Благословението Господне – то обогатява, и не принася със себе си тъга.

23 За глупеца да върши нещо престъпно е като забава, а на разумния човек е свойствена мъдростта.

24 От което се нечестивец бои, то ще го и постигне, а желанието на праведниците ще се изпълни.

25 m  Както вихър минава, тъй и нечестивецът ще изчезне; а праведникът е върху вечни основи.

26 Каквото е оцет за зъби и дим за очи, това е и ленивецът за ония, които го пращат.

27 Страхът Господен придава дни, а годините на нечестивците ще се скратят.

28 n  Очакванието на праведниците е радост, а надеждата на нечестивците ще загине.

29 Пътят Господен е крепост за непорочния и страх за ония, които вършат беззаконие.

30 Праведникът не ще се поколебае вовеки, а нечестивците не ще живеят дълго на земята.

31 От устата на праведника тече мъдрост, а зловредният език ще бъде отсечен.

32 Устата на праведника познават благоприятното, устата на нечестивите – развратеното.
Copyright information for BulOrth