Proverbs 11

1 a  Н еверни къпони са гнусота пред Господа, а право теглене е Нему угодно.

2 Дойде ли гордост, ще дойде и посрама, но мъдростта е със смирените. (Праведник, умирайки, оставя съжаление; а гибелта на нечестивците бива внезапна и радостна.)

3 Непорочността на простодушните ще ги ръководи, а лукавството на коварните ще ги погуби.

4 b  Богатството няма да помогне в деня на гнева, а правдата ще избави от смърт.

5 Правдата на непорочния уравня неговия път, а нечестивецът ще падне поради своето нечестие.

6 c  Правдата на простодушните ще ги спаси, а беззаконниците ще бъдат хванати от своето беззаконие.

7 Със смъртта на нечестивия човек изчезва надеждата му, и очакванието на беззаконниците загива.

8 d  Праведникът се спасява от беда, а вместо него пада в нея нечестивецът.

9 Лицемерецът погубва с уста ближния си, а праведниците чрез прозорливост се спасяват.

10 e  Кога праведници благоденствуват, градът се весели, и кога нечестивци гинат, бива тържество.

11 f  С благословение на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивците се разрушава.

12 Малоумният изказва презрение към ближния си, но разумният човек си мълчи.

13 g  Който ходи да клюкарствува, издава тайна, но верният човек таи работата.

14 h  Дето няма управа, народът отпада, а дето има много съветници, благоденствува.

15 Който поръчителствува за другиго, зло си докарва, а който мрази поръчителство, е в безопасност.

16 Добронравна жена придобива слава (за мъжа, а жена, която мрази правда, е връх на безчестие. Ленивците са немотии) , а трудолюбивите придобиват богатство.

17 Милосърден човек прави добро на душата си, а жестокосърден разрушава плътта си.

18 i  Нечестивият върши нетрайна работа, а на оня, който сее правда, наградата е истинска.

19 Праведността води към живот, а който се стреми към зло, стреми се към смъртта си.

20 j  Коварните по сърце са гнусота пред Господа, а непорочните в своя път са Нему благоугодни.

21 k  Може да се обзаложиш, че порочният няма да остане ненаказан, а семето на праведните ще се спаси.

22 Каквото е златна брънка на носа у свиня, също е жена хубава, но – безразсъдна.

23 l  Праведните желаят само добро, нечестивите ги очаква гняв.

24 m  Един раздава щедро, и още му се прибавя; а друг извън мярка е пестелив, и пак си е беден.

25 Добротворната душа ще бъде наситена, и който напоява другите, и той сак; ще бъде напоен.

26 Който задържа у себе си храна, него народът проклина; а който я продава – върху главата му благословение.

27 Който се стреми към добро, той дири благоволение; а който дири зло, то го и намира.

28 n  Който се надява на богатството си, ще падне; а праведниците като лист ще се зеленеят.

29 Който разсипва къщата си, ще наследи вятъра, а глупавият ще бъде роб на мъдрия по сърце.

30 o  Плодът на праведника е дърво на живот, и мъдрият души привлича.

31 p  Ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивеца и на грешника.
Copyright information for BulOrth