Proverbs 12

1 a  К ойто обича поука, той обича знание; а който мрази изобличение, глупав е.

2 Добрият намира благоволение от Господа, а коварния човек Той ще осъди.

3 b  Човек не ще се укрепи с беззакония; а коренът на праведните е неподвижен.

4 Добродетелна жена е венец за мъжа си, а позорната е като гнилеж в костите му.

5 Помислите на праведните са правда, а кроежите на нечестивците – коварство.

6 c  Речите на нечестивците са засада за проливане кръв, а устата на праведните ги спасяват.

7 Злочестина докосне ли нечестивците, те изчезват, а домът на праведните си стои.

8 Човека хвалят наспоред разума му, а развратният по сърце ще бъде в презрение.

9 По-добре прост, но да работиш за себе си, отколкото да се показваш чутовен, а да се нуждаеш от хляб.

10 d  Праведният се грижи и за живота на добитъка си, а сърцето на нечестивците е жестоко.

11 e  Който работи земята си, ще се насища с хляб; а който върви по стъпките на безделниците, е малоумен. (Комуто е драго да губи време подир вино, той ще остави в къщата си безчестие.)

12 Нечестивецът желае да улови злото в мрежа; но коренът на праведните е твърд.

13 f  Нечестивец се хваща чрез греховете на устата си; но праведник ще се отърве от беда. (Който гледа кротко, ще бъде помилуван, а който иде насреща във вратата, ще стесни другите.)

14 g  От плода на устата си човек се насища с добро, и на човека се въздава според делата на ръцете му.

15 h  Пътят на глупавия е прав в неговите очи; но който слуша съвет, той е мъдър.

16 i  Глупавият веднага ще изкаже гнева си, а благоразумният скрива оскърблението.

17 j  Който говори онова, що знае, той говори правда, а лъжесвидетелят говори измама.

18 k  Празнословец ранява като с меч, а езикът на мъдрите изцелява.

19 Правдиви уста пребъдват вечно, а лъжлив език – само за миг.

20 В сърцето на зломислениците има коварство, у миротворците – радост.

21 На праведника не ще се случи никакво зло, а нечестивците ще бъдат преизпълнени със злини.

22 l  Лъжливи уста са гнусота пред Господа, а който говори истина, е благоугоден Нему.

23 m  Разсъдлив човек прикрива знанието си, а сърцето на глупавите изказва глупост.

24 Ръката на прилежните ще господарува, а ленивата ще бъде под данък.

25 Тъгата в сърцето на човека го притиска, а добрата дума го развеселява.

26 Праведник посочва път на ближния си, а пътят на нечестивците ги вкарва в заблуда.

27 Ленивец свой лов не пече; а имотът на прилежния е многоценен.

28 В пътя на правдата има живот, и в нейната пътека няма смърт.
Copyright information for BulOrth