Proverbs 13

1 a  М ъдър син слуша бащина поука, а буен изобличение не слуша.

2 b  От плода на устата си човек ще вкуси добро, а душата на законопрестъпниците – зло.

3 c  Който пази устата си, той варди душата си; а който широко разтваря устата си, горко нему.

4 d  Душата на ленивеца желае, но напразно; а душата на прилежните ще се насити.

5 e  Праведник мрази лъжлива дума, а нечестивец срами и безчести себе си.

6 Правдата пази оногова, който ходи непорочно, а нечестието погубва грешника.

7 f  Един се показва за богат, а няма нищо; друг се показва за беден, а има много богатства.

8 g  С богатството си човек изкупва живота си, а бедният и заплаха не слуша.

9 h  Светлината на праведниците свети весело, а светилото на нечестивите угасва. (Коварните души се лутат в грехове, а праведниците се смиляват и милуват.)

10 От високомерие произлиза раздор, а мъдростта е с ония, които се съветват.

11 i  Богатство, спечелено с беззаконие, намалява, а който събира с труд, го увеличава.

12 Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а изпълнено желание е като дърво за живот.

13 j  Който нехае към словото, той си вреди; а който се бои от заповед, нему ще се въздаде.

14 (У лукав син няма нищо добро, а на разумен раб делата успяват и пътят му е прав.)

15 k  Учението на мъдрия е животен извор, който отдалечава от мрежите на смъртта.

16 Добрият разум доставя приятност, а пътят на беззаконните е жесток.

17 Всеки благоразумен работи със знание, а глупавият изтъква глупост.

18 Лош пратеник изпада в беда, а верен посланик е спасение.

19 Немотия и срам за оногова, който отхвърля учение; а оня, който пази поука, ще бъде почитан.

20 Изпълнено желание е приятно за душата; но за глупавите е тежко да отбягват злото.

21 l  Който се събира с мъдри, мъдър ще бъде; а който другарува с глупави, ще се разврати.

22 Грешниците зло ги преследва, а на праведниците добро ще се въздаде.

23 m  Добрият оставя наследство и на внуци, а богатството на грешника се пази за праведния.

24 Много храна бива и на нивата на бедните; но някои от тях гинат от безредица.

25 n  Който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство.

26 o  Праведникът яде до насита, а коремът на беззаконните търпи лишение.
Copyright information for BulOrth