Proverbs 17

1 a  П о-добре сух залък и с него мир, нежели къща, пълна със заклан добитък, но в нея раздор.

2 b  Разумен раб господарува над разпътен син и с братята ще сподели наследството.

3 c  Пота е за сребро, горнило – за злато, а сърцата Господ изпитва.

4 Злосторник се вслушва в беззаконни уста, лъжец слуша пагубен език.

5 d  Който се гаври със сиромаха, Твореца му хули; който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан (а милосърдният ще бъде помилуван) .

6 e  Синовете на синовете са венец на старците, и слава за децата са родителите им. (У верния има грамадно богатство, а у неверния няма ни обол.)

7 На глупец важна реч не прилича, още повече на велможа – лъжливи уста.

8 Дарът е безценен камък в очите на оногова, който го има: накъдето и да се обърне, ще успее.

9 f  Който потуля грешки, търси любов, а който отново напомня за тях, отдалечава приятел.

10 На разумен по-силно действува мъмрене, нежели на глупав сто удара.

11 Размирник търси само зло, затова жесток ангел ще бъде пратен против него.

12 По-добре е човек да срещне мечка, лишена от мечета, нежели глупец с неговата глупост.

13 g  Който отплаща зло за добро, злото няма да напусне къщата му.

14 Началото на свадата е като кога вода се отприщя: отстъпи от свадата, преди да се е разпалила.

15 h  Който оправдава нечестив и който обвинява праведен – и двамата са гнусота пред Господа.

16 За какво е съкровище в ръцете на глупец? За да придобие мъдрост – той няма разум. (Който си прави висока къща, търси да се съсипе, а който се отклонява от учение, изпада в беда.)

17 i  Приятел обича във всяко време и като брат ще се яви във време на злочестина.

18 j  Малоумен човек дава ръка и се залага за ближния си.

19 Който обича свада, обича грях, и който високо издига вратата си, търси да падне.

20 k  Коварно сърце не ще намери добро, и лукав език ще изпадне в беда.

21 l  Роди ли се някому глупец, горко му, и бащата на глупеца няма да види радост.

22 m  Весело сърце е като цяр благотворно, а отпаднал дух кости суши.

23 n  Нечестивият взима подарък из пазуха, за да изкриви пътя на правосъдието.

24 o  Мъдростта е пред лицето на разумния, а очите на глупеца са на край-земя.

25 p  Глупав син е скръб за баща си и огорчение за майка си.

26 Не е добро да обвиняваш правия, нито да биеш велможи за правда.

27 q  Разумният е въздържан в думите си, и благоразумният е хладнокръвен.

28 И глупец, кога мълчи, може да се покаже мъдър, и който затваря устата си – благоразумен.
Copyright information for BulOrth