Proverbs 18

1С военравният върви след своите прищевки, въстава против всичко умно.

2 Глупавият не обича знание, а само да покаже ума си.

3 С дохождане на нечестивеца дохожда и презрение, а с безславието – позор.

4 a  Думите на човешките уста са дълбоки води; изворът на мъдростта е буен поток.

5 b  Не е добро да бъдеш лицеприятен към нечестивия, за да събориш праведния в съда.

6 Устата на глупавия водят към свада, и думите му предизвикват бой.

7 c  Езикът на глупавия е гибел за него, и устата му са примка за душата му.

8 (Страхът събаря ленивеца, а женоподобните души ще гладуват.)

9 Думите на шепотника са като сладкиши, и те влизат вътре в утробата.

10 Нехайният в работата си е брат на разсипника.

11 d  Името на Господа е яка кула: побегне ли в нея праведник, в безопасност е.

12 e  Имотът на богатия е негов як град и във въображението му е като висока ограда.

13 f  Пред падение сърцето на човека се възгордява, а смирението върви пред слава.

14 g  Който дава отговор, преди да е изслушал, глупав е, и срам за него.

15 Духът на човека го подкрепя в немощ, а сломен дух – кой може го подкрепи?

16 Сърцето на разумния придобива знание, и ухото на мъдрите търси знание.

17 h  Подаръкът, който дава човек, му отваря път и до велможи го довежда.

18 Първият в тъжбата си е прав, ала дохожда съперникът му и го изпитва.

19 Жребието прекъсва препирни и решава спор между силните.

20 Озлобен брат е по-непристъпен от як град, и свадите са като ключалки на крепост.

21 i  От плода на устата на човека се пълни коремът му; от произведението на устата си той се насища.

22 j  Смърт и живот са подвластни на езика, и които го владеят, ще вкусят от плодовете му.

23 k  Който е намерил (добра) жена, намерил е благо и получил е благодат от Господа. (Който напъжда добра жена, напъжда щастие, а който поддържа прелюбодейка, безумен е и нечестив.)

24 l  Сиромахът говори с молба, а богатият отговаря грубо.

25 m  Който желае да има приятели, трябва и сам да бъде дружелюбие; бива приятел по-привързан и от брат.
Copyright information for BulOrth