Proverbs 19

1 a  П о-добре сиромах, който ходи в своята непорочност, нежели (богат) с лъжливи уста, при това и глупав.

2 b  Не е добре на душата без знание, и който бърза с нозете, препъва се.

3 c  Глупостта на човека изкривява пътя му, а сърцето му негодува против Господа.

4 d  Богатството притуря много приятели, а сиромаха го напуска и приятелят му.

5 e  Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, не ще се спаси.

6 Мнозина се подмилкват на големците, и всякой е приятел на човек, който прави подаръци.

7 Сиромаха мразят всичките му братя, още повече приятелите му странят от него: припка след тях, за да поговори, но – и това няма.

8 Който придобива разум, обича душата си; който пази благоразумие, намира добро.

9 f  Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, ще загине.

10 g  На глупец не прилича разкош, още повече на роб – да господарува над князе.

11 h  Благоразумието прави човека бавен на гняв, и за него е слава да бъде снизходителен към грешки.

12 i  Гневът на царя е като лъвски рев, а благоволението му – като роса по трева.

13 j  Глупав син е съкрушение за баща си, и свадлива жена е като неспирен капчук.

14 k  Къща и имот са наследство от родители, а разумна жена – от Господа.

15 Мързел потопява в сънливост, и нехайна душа ще търпи глад.

16 l  Който пази заповед, запазва душата си, а който нехае за своите пътища, ще загине.

17 m  Който прави добро на сиромах, дава назаем Господу, и Той ще му отплати за неговото благодеяние.

18 n  Наказвай сина си, докле има надежда, и не се възмущавай от вика му.

19 Гневливият нека търпи наказание, защото, ако го пожалиш, ще трябва да го наказваш още повече.

20 Слушай съвет и приемай изобличение, за да станеш отпосле мъдър.

21 o  В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа.

22 Радост за човека е неговата благотворителност, и сиромахът е по-добър, отколкото лъжецът.

23 Страхът Господен води към живот, и който го има, винаги ще бъде доволен, и зло няма да го постигне.

24 p  Мързеливец потапя ръка в блюдото и не иска да я подигне до устата си.

25 q  Ако накажеш кощунника, и простият ще стане благоразумен; и ако изобличиш разумния, той ще разбере поуката.

26 r  Който съсипва баща и изпъжда майка, е син безсрамен и безчестен.

27 Престани, синко, да слушаш внушения, които те отклоняват от думите на разума.

28 s  Лукав свидетел се гаври със съда, и устата на беззаконниците гълтат неправда.

29 Готови са за кощунници съдилища, и удари за тялото на глупците.
Copyright information for BulOrth