Proverbs 2

1С инко, ако приемеш думите ми и спазиш в себе си заповедите ми,

2 a  тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта, и приклониш сърцето си към размишление;

3 ако призоваваш знанието и викаш към разума;

4 b  ако го търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, –

5 ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога.

6 c  Защото Господ дава мъдрост; от устата Му иде знание и разум;

7 d  Той запазва за праведните спасение; Той е щит за ходещите непорочно;

8 Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на Своите светии.

9 Тогава ще разумееш правда и правосъдие, правота и всяка добра пътека.

10 Кога мъдрост влезе в сърцето ти, и знанието бъде приятно на душата ти,

11 тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди,

12 за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа,

13 e  от ония, които напущат правите пътеки, за да ходят по тъмни пътища;

14 от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала,

15 чиито пътища са криви, и които блуждаят по свои пътеки;

16 за да те спаси от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си,

17 която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог.

18 Домът ѝ води към смърт, и пътеките ѝ – към мъртъвци;

19 никой от влезлите при нея не се връща и не встъпя в пътя на живота.

20 Затова ходи по пътя на добрите и придържай се о пътеките на праведните;

21 f  защото праведните ще живеят на земята, и непорочните ще пребъдват на нея;

22 g  а беззаконните ще бъдат изтребени от земята и вероломните – изкоренени от нея.
Copyright information for BulOrth