Proverbs 21

1 a  С ърцето на царя е в ръката на Господа, както потоците водни: Той го насочва, накъдето поиска.

2 b  Всички пътища на човека са прави пред очите му; но Господ претегля сърцата.

3 c  Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва.

4 Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивците, е грях.

5 d  Помислите на прилежния се стремят към изобилие, а всеки бързелив търпи немотия.

6 Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно духване за ония, които търсят смъртта.

7 Насилието на нечестивците ще се струпа върху тях, защото са се отрекли да пазят правдата.

8 Крив е пътят на развратения човек; а на чистия постъпките са прави.

9 e  По-добре е да живееш в ъгъл на покрива, нежели със свадлива жена в широка къща.

10 Душата на нечестивеца желае зло; в негови очи няма да намери милост и приятелят му.

11 f  Когато наказват кощунника, простият става мъдър; и когато мъдрия вразумяват, той придобива знание.

12 Праведникът наблюдава дома на нечестивия: как нечестивци падат в злочестие.

13 g  Който затуля ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи, – и няма да го чуят.

14 h  Таен подарък потушва гняв, а дар в пазуха – силна ярост.

15 Да пази правосъдие е радост за праведника и страх за ония, които вършат зло.

16 Човек, който се е отбил от пътя на разума, ще се настани в събранието на мъртъвците.

17 i  Който обича веселби, ще осиромашее, а който обича вино и мазно, няма да забогатее.

18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния, и лукавият – за простодушния.

19 j  По-добре да живееш в пуста земя, нежели със свадлива и сърдита жена.

20 Ценно съкровище и тлъстина има в къщата на мъдрия, а глупавият човек ги разпилява.

21 k  Който пази правда и милост, ще намери живот, правда и слава.

22 l  Мъдрият влиза в града на силните и събаря крепостта, на която са се надявали.

23 Който пази устата си и езика си, пази душата си от беди.

24 Горделивият злодей – името му е кощунник – действува в пламъка на гордостта.

25 Гладът на мързеливеца ще го убие, защото ръцете му се отказват да работят;

26 m  той всеки ден силно гладува, а праведникът дава и не му е свидно.

27 n  Жертвата на нечестивите е гнусота, най-вече кога я принасят с лукавство.

28 o  Лъжесвидетелят ще загине, а човек, който говори, каквото знае, ще говори винаги.

29 Нечестив човек има дръзко лице, а праведният държи право пътя си.

30 p  Няма мъдрост, няма разум, няма кроеж – насрещу Господа.

31 q  Коня стъкмяват за деня на битката, но победата е от Господа.
Copyright information for BulOrth