Proverbs 25

1 И това са притчи Соломонови, които ги събраха човеците на иудейския цар Езекия.

2 a  С лава за Бога е да облича всяко нещо в тайна, а слава за царете е да изследват работите.

3 b  Както небето във висината и земята в дълбината, тъй и сърцето на царете е неизследимо.

4 Отдели примеса от среброто, и ще излезе съд за златаря;

5 c  отдалечи неправедния от царя, и престолът му ще се укрепи с правда.

6 Не се големей пред лицето на царя и не заставай на мястото на големците;

7 d  защото по-добре е кога ти кажат: „дойди тука по-нависоко“, отколкото кога те понижат пред велможата, когото са видели очите ти.

8 Не бързай да влизаш в тъжба: инак, какво ще правиш при свършека, кога твоят съперник те посрами?

9 e  Съди се със съперника си, но чужди тайни не откривай,

10 за да те не укори оня, който чуе това, и тогава безчестието ти не ще отбегне от тебе. (Любов и дружба освобождават; заварди ги за себе си, за да не станеш достоен за похула; запази пътищата си добре уредени.)

11 Уместно казана дума е като златни ябълки в сребърни кошнички.

12 Мъдър изобличител за внимателно ухо е като златна обеца и украшение от чисто злато.

13 Каквото е прохлада от сняг по жетва, такова е верен пратеник за оногова, който го праща: той докарва утеха за душата на своя господар.

14 f  Каквото са облаци и ветрове без дъжд, такова е човек, който се хвали с лъжливи подаръци.

15 g  Велможа се с кротост умилостивява, и мек език кости троши.

16 h  Намериш ли мед, яж само, колкото ти трябва, за да се не преситиш от него и да го не повърнеш.

17 Не ходи често в къщата на приятеля си, за да му не досадиш и да те не намрази.

18 i  Каквото е чук, меч и остра стрела, такова е човек, който лъжесвидетелствува против ближния си.

19 Каквото е строшен зъб и разслабена нога, такова е надеждата на безнадежден (човек) в злочест ден.

20 Каквото е оня, който съблича дрехата си в студен ден, каквото е оцет на рана, такова е оня, който пее песни на едно натъжено сърце. (Както молец поврежда дрехата и червей – дървото, тъй скръбта поврежда човешкото сърце.)

21 Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб; и ако е жаден, напой го с вода;

22 j  защото, (правейки това) ти струпваш жар върху главата му, и Господ ще ти въздаде.

23 Северен вятър дъжд причинява, а таен език – недоволни лица.

24 k  По-добре да живееш в ъгъл на покрива, отколкото със свадлива жена в широка къща.

25 l  Каквото е студена вода за измъчена от жажда душа, такова е добра вест от далечна страна.

26 Каквото е размътен извор и развален кладенец, такова е праведник, който пада пред нечестивец.

27 m  Както не е добре да се яде много мед, тъй и да ламтиш за слава не е слава.

28 Каквото е разрушен град, без стени, такова е човек, който не владее духа си.
Copyright information for BulOrth