Proverbs 26

1К акто сняг лятно време и дъжд по жътва, тъй и чест не прилича на глупец.

2 Както врабче ще хвръкне, както лястовица ще отлети, – тъй незаслужено проклятие няма да се сбъдне.

3 a  Бич – за кон, юзда – за осел, а тояга – за глупци.

4 b  Не отговаряй на глупеца според глупостта му, за да не станеш и ти подобен нему;

5 не отговаряй на глупеца според глупостта му
26:5 Според превода на 70-те: „Не възразявай на глупеца срещу глупостта му“.
, за да се не помисли за мъдър.

6 Който дава устна поръка на глупец, подрязва нозете си, търпи неприятност.

7 Както кривят нозете у хромия, тъй и притчата куца в устата на глупци.

8 Каквото е оня, който туря в прашка безценен камък, такова е и оня, който дава чест на глупец.

9 Каквото е бодил в ръката на пияница, такова е притча в устата на глупци.

10 Силният върши всичко произволно: и глупеца надарява, и всеки минувач награждава.

11 d  Както псе се връща на бълвоча си, тъй глупец повтаря своята глупост.

12 e  Видял ли си човек, който се мисли за мъдър? Повече се надявай на глупеца, нежели нему.

13 f  Ленивецът казва: „лъв на пътя! лъв по стъгдите!“

14 Врата се върти на куките си, а ленивец – на леглото си.

15 g  Ленивец потапя ръка в блюдото, и тежко му е да я подигне до устата си.

16 h  Ленивец се мисли за по-мъдър от седмина, които смислено отговарят.

17 Който минувайки се намесва в чужда свада, хваща куче за уши.

18 Както престорилият се на луд хвърля огън, стрели и смърт,

19 тъй е и човек, който коварно уврежда приятеля си и после казва: „аз се само пошегувах“.

20 Дето няма вече дърва, огънят угасва, и дето няма шепотник, раздорът утихва.

21 i  Въглищата – за жар, и дървата – за огън, а свадлив човек – крамоли да разпалва.

22 j  Думите на шепотника са като сладкиши и влизат вътре в утробата.

23 Каквото е глинен съд, гледжосан с нечисто сребро, такова са огнени уста и злобно сърце.

24 k  С уста си врагът се преструва, а в сърце си коварство крои.

25 l  Кога говори дори с нежен глас, не му вярвай, защото в сърцето му има седем гнусотии.

26 Ако омразата му се прикрива насаме, злобата му ще се открие в събранието народно.

27 m  Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре, върху него ще се върне.

28 Лъжлив език мрази ония, които е наранил, и уста ласкателни готвят падение.
Copyright information for BulOrth