Proverbs 29

1 a  Ч овек, който, бидейки изобличаван, остава твърдоглав, неочаквано ще се съкруши, и не ще има за него изцеление.

2 b  Кога праведниците се умножават, народът се весели, а кога нечестивият господарува, народът пъшка.

3 c  Човек, който обича мъдрост, радва баща си; а който се събира с блудници, имот разпилява.

4 Цар с правосъдие уякчава земята си, а който обича подаръци, разсипва я.

5 Човек, който ласкае приятеля си, залага примка за нозете му.

6 d  Грехът на лошия човек е примка за него, а праведникът се весели и се радва.

7 e  Праведникът грижливо вниква в тъжбата на бедните, а нечестивецът не разследва делото.

8 f  Развратните човеци бунтуват града, а мъдрите усмиряват бунта.

9 Умен човек, като се съди с глупав човек, сърди ли се, или се смее, – няма покой.

10 Кръвожадните човеци мразят непорочния, а праведните се грижат за неговия живот.

11 g  Глупавият излива всичкия си гняв, а мъдрият го сдържа.

12 h  Ако управникът слуша лъжливи думи, то и всичките му служители са нечестиви.

13 Сиромах и лихвар се срещат един с друг; но Господ дава и на двамата светлина на очите.

14 i  Ако царят съди бедните по правда, престолът му ще се заякчи завинаги.

15 j  Пръчка и мъмрене дават мъдрост; но момче, оставено без грижа, посрамя майка си.

16 k  Кога се умножават нечестивците, умножава се беззаконието; но праведниците ще видят тяхното падение.

17 l  Наказвай сина си, и той ще ти даде покой и ще достави радост на душата ти.

18 Без откровение свише народът е необуздан, а който пази закона, блажен е.

19 Роб с думи няма да се научи, защото, и да ги разбира, не слуша.

20 m  Видял ли си човек недомислен в думите си? Повече се надявай на глупец, нежели нему.

21 n  Ако ласкаво държиш роб от детинство, отпосле ще поиска да ти стане син.

22 o  Гневлив човек подига крамоли, а сприхав много греши.

23 p  Гордостта на човека го унижава, а смиреният по дух ще придобие чест.

24 q  Който се поделя с крадец, мрази душата си; слуша клетви, ала не обажда.

25 r  Страхът пред човеците поставя примка; а който се надява Господу, ще бъде в безопасност.

26 s  Мнозина търсят благосклонното лице на управника, но съдбата на човека е от Господа.

27 t  Неправеден човек е гнусота за праведниците, а гнусота за нечестивеца е оня, който ходи по правия път.
Copyright information for BulOrth