Proverbs 3

1С инко, поуката ми не забравяй, и сърцето ти да пази моите заповеди;

2 a  защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир.

3 Милост и истина да те не оставят: обвържи с тях шията си, напиши ги върху скрижалите на сърцето си, –

4 b  и ще намериш милост и благоволение в очите на Бога и на човеците.

5 c  Надявай се на Господа от все сърце и не се осланяй на твоя разум.

6 Във всичките си пътища познавай Него, и Той ще оправи твоите пътеки.

7 d  Не се смятай за мъдрец; бой се от Господа и бягай от злото:

8 това ще бъде здраве за твоето тяло и храна за твоите кости.

9 e  Давай почит Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби, –

10 и твоите житници ще се напълнят до излишък, твоите линове ще преливат от мъст.

11 f  Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа, и да не ти е тежко от Неговото изобличение;

12 защото когото Господ обича, него наказва и към него благоволи, както баща към сина си.

13 Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, –

14 g  защото нея да придобиеш е подобре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато:

15 тя е по-скъпа от драгоценни камъни; (ни едно зло не може да ѝ се противи; тя е добре позната на всички, които се приближават към нея,) и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея.

16 h  В десницата ѝ е дългоденствие, а в левицата ѝ – богатство и слава; (от устата ѝ излиза правда; закон и милост носи на езика си;)

17 пътищата ѝ са приятни пътища, и всичките ѝ пътеки – мирни.

18 i  Тя е дърво за живот на ония, които я придобиват, и блажени са, които я запазват.

19 j  Господ с премъдрост основа земята, с разум утвърди небесата;

20 чрез Неговата премъдрост се разтварят бездните и облаците ръсят роса.

21 Синко, не изпущай тия неща отпред очите си, пази здравомислие и разсъдливост, –

22 и те ще бъдат живот за душата ти и украшение за шията ти.

23 k  Тогава ще вървиш безопасно по пътя си, и ногата ти не ще се спъне.

24 l  Кога легнеш да спиш, не ще се боиш, и кога заспиш, сънят ти ще бъде приятен.

25 m  Не ще се уплашиш от внезапен страх, нито от нападение, що иде от нечестивци;

26 защото Господ ще бъде твое упование и ще запази ногата от примка.

27 n  Не отказвай да сториш добро ономува, който се нуждае, кога ръка ти има сила да го стори.

28 o  Не казвай на приятеля си: „иди си и дойди пак, и утре ще ти дам“, кога имаш при себе си. (Защото не знаеш, какво ще роди утрешният ден.)

29 Не крой зло против ближния си, когато с доверие живее при тебе.

30 Не сваждай се с човека без причина, когато не ти е сторил зло.

31 p  Да ти се не ревне човек, който постъпя насилствено, и не избирай ни един от пътищата му;

32 защото Господ се гнуси от развратния, и с праведните има общение.

33 q  Проклятие Господне е върху дома на нечестивия, а жилището на благочестивите Бог благославя.

34 r  Над кощунници Той се присмива, а на смирени дава благодат.

35 Мъдрите ще наследят слава, а глупците – безславие.
Copyright information for BulOrth