Proverbs 31

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 31:1-2.
c  Думи на цар Лемуила. Поука, с която го е поучила майка му.

К акво, синко, какво, сине на утробата ми? Какво, сине на оброците ми?

3 Не давай на жени силите си, нито пътищата си на ония от тях, които царе погубват.

4 Не е за царе, Лемуиле, не е за царе вино да пият, нито за князе – сикер,

5 d  за да не би, като се опият, да забравят закона и да изкривяват съдбата на угнетените.

6 e  Дайте сикер на загиващия и вино на огорчения по душа;

7 нека той пийне и забрави сиромашията си и да си не спомня вече за страданието си.

8 f  Отваряй устата си за безгласния и за защита на всички сираци.

9 g  Отваряй устата си за правосъдие и за делото на сиромаха и немотния.

10 h  Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер;

11 i  сърцето на мъжа и е уверено в нея, и той не ще остане без печалба;

12 j  тя му отплаща с добро, а не със зло, през всички дни на живота си.

13 Набавя си вълна и лен, и на радо сърце работи с ръцете си.

14 Тя, както търговските кораби, отдалеч си набавя храна.

15 Тя става още през нощта и раздава храна в къщата си и уреченото на слугините си.

16 Намисли си за нива, и придобива я; от плода на ръцете си насажда лозе.

17 Препасва със сила кръста си укрепва мишците си.

18 Тя чувствува, че занятието ѝ е добро, и светилото ѝ не гасне нощем.

19 Протяга ръце към хурката, и пръстите ѝ се хващат за вретеното.

20 Шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нужделив подава.

21 k  Не се бои от студ за челядта си, защото цялата ѝ челяд е облечена с двойни дрехи.

22 Тя си тъче килими; висон и пурпур е нейно облекло.

23 l  Мъжът ѝ е известен при портите, кога седи със старейшините на страната.

24 Тя работи покривки и ги продава, доставя пояси на финикийските търговци.

25 m  Здравина и хубост е нейно облекло, и весело гледа на бъдещето.

26 n  С мъдрост отваря устата си, и кротка поука е на езика ѝ.

27 Наглежда домакинството вкъщи и не яде хляба на празността.

28 Стават децата и я облажават, мъжът, и той я хвали:

29 „много жени добродетелни е имало, но ти надмина всички“.

30 o  Миловидността е примамлива и хубостта – суетна; но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала.

31 p  Дайте ѝ от плода на нейните ръце, и нека делата ѝ я прославят при портите!
Copyright information for BulOrth