Proverbs 4

1С лушайте, деца, бащина поука и внимавайте, та на разум да се научите,

2 защото добро учение ви дадох. Не оставяйте моята заповед.

3 Защото и аз бях син на баща си, нежно любим и едничък на майка си;

4 a  и баща ми ме поучаваше и ми думаше: нека сърцето ти задържи думите ми; пази моите заповеди и живей.

5 Придобивай мъдрост, придобивай разум; не забравяй това и не се отклонявай от думите на устата ми.

6 Не я оставяй, – и тя ще те пази; обичай я, – и тя ще те варди.

7 b  Главно е мъдростта: придобивай мъдрост и с целия си имот придобивай разум.

8 c  Високо я цени, и тя ще те въздигне; тя ще те прослави, ако се към нея прилепиш,

9 d  ще възложи на главата ти красен венец, ще ти достави великолепна корона.

10 e  Слушай, синко, и приеми думите ми, – и ще ти се умножат годините на живота.

11 Соча ти пътя на мъдростта, водя те по прави пътеки.

12 Тръгнеш ли, ходът ти не ще бъде стеснен, и затечеш ли се, не ще се спънеш.

13 Здраво се дръж за поуката, не я оставяй; пази я, понеже тя е твой живот.

14 f  Не стъпяй в пътеката на нечестивите и не ходи по пътя на лошите;

15 остави го, не ходи по него, отбий се от него и отмини;

16 g  защото те не заспиват, ако не сторят зло; и сън ги не хваща, ако не доведат някого до падение;

17 h  защото те ядат хляб от беззаконие и пият вино от грабеж.

18 i  Пътеката на праведните е като лъчезарно светило, което свети все повече и повече досред пладне.

19 j  А пътят на беззаконниците е като тъмнина: те не знаят, о какво ще се спънат.

20 Синко, внимавай в думите ми и дай ухо към речите ми;

21 да не отстъпват те от твоите очи; пази ги вътре в сърцето си:

22 k  защото те са живот за оногова, който ги е намерил, и здраве за цялото му тяло.

23 l  От всичко, що е за пазене, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

24 Отхвърли от себе си лъжливостта на устата, и лукавството на езика от себе си отдалечи.

25 m  Очите ти нека гледат право, и клепките ти да бъдат насочени право пред тебе.

26 n  Обмисли пътеката за ногата си, и всички твои пътища да бъдат яки.

27 o  Не се отбивай ни надясно, ни наляво; отдалечи ногата си от злото

28 (защото десните пътища Господ наглежда, а левите са развалени.

29 Пак Той ще направи твоите пътища прави, и твоите ходения ще уреди в мир) .
Copyright information for BulOrth