Proverbs 9

1 a  П ремъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба,

2 закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си;

3 b  проводи слугите си да възвестят от градските височини:

4 c  „който е неразумен, да свърне тука!“И на малоумните тя каза:

5 d  „дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила;

6 e  оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума.“

7 Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца – петно.

8 f  Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне,

9 g  дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание.

10 h  Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум;

11 i  защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.

12 (Синко!) Ако си мъдър, мъдър си за себе си (и за ближните си) ; и ако си буен, сам ще си изтеглиш. (Който се крепи на лъжа, той пасе ветрове, припка подир хвъркащи птици: защото той е оставил пътя към своето лозе и се лута по пътечките на нивата си; преминава през безводна пустиня и земя, обречена да жадува, с ръце събира безплодие.)

13 Жена безразсъдна, бъбрива, глупава и която нищо не разбира,

14 сяда при къщните си врата на стол, по високите места на града,

15 за да вика минувачите, които си вървят право по пътя:

16 „който е глупав, да свърне тука“, и на малоумния казва:

17 j  „крадена вода е сладка, и укрит хляб – приятен“.

18 k  И той не знае, че там са мъртъвци, и че поканените от нея са в дън преизподнята. (Но ти се отдръпни, недей се бави на мястото, не спирай погледа си върху нея; защото по тоя начин ще минеш през чужда вода. Бягай от чужда вода и не пий от чужди извор, за да поживееш много време и да ти се прибавят години живот.)
Copyright information for BulOrth