Proverbs 23

1 a  К ога седнеш да ядеш с властник, гледай добре що е отпреде ти,

2 и тури преграда на гърлото си, ако си лаком.

3 Не се прелъстяй от вкусните му гозби: те са примамлива храна.

4 b  Не залягай да трупаш богатство; бягай от такива мисли.

5 Ще устремиш очи към него, и – вече го няма: то ще си направи криле и като орел ще отлети към небето.

6 c  Не яж хляб у завистлив човек и не се прелъстяй от вкусните му гозби;

7 защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той; „яж и пий“, ти казва, но сърцето му не е с тебе.

8 Залъка, който си изял, ще изблюваш, и хубавите си думи напразно ще изхабиш.

9 d  В ушите на глупав не говори, защото той ще презре разумните твои думи.

10 e  Не премествай стара межда и в нива на сираци не влизай;

11 f  защото техният Закрилник е силен; Той ще се намеси в делото им против тебе.

12 Насочи сърцето си към учение и ушите си – към умни думи.

13 g  Не оставяй момъка без наказание; ако го накажеш с пръчка, той няма да умре;

14 ще го накажеш с пръчка, и ще спасиш душата му от преизподнята.

15 h  Синко, ако твоето сърце бъде мъдро, и моето сърце ще се порадва;

16 ще се радват и моите вътрешности, кога твоите уста говорят право.

17 i  Нека сърцето ти не завижда на грешници, но да пребъдва през всички дни в страх Господен;

18 защото има бъднина, и твоята надежда не е изгубена.

19 Слушай, синко, и бъди мъдър и насочвай сърцето си по правия път.

20 j  Не бъди между ония, които се с вино опиват, между ония, които се с месо пресищат, –

21 k  защото пияницата и който се пресища, ще осиромашеят, и сънливостта ще ги облече в дрипи.

22 l  Слушай баща си: той те е родил; не занемарявай майка си и кога тя остарее.

23 Купувай истина и не продавай мъдрост, учение и разум.

24 m  Бащата на праведника тържествува, и който е родил мъдрец, радва му се.

25 Нека се радва баща ти и нека тържествува майка ти, която те е родила.

26 n  Синко, дай си мен сърцето, и очите ти да гледат моите пътища, –

27 o  защото блудницата е дълбока пропаст, и чужда жена – тесен кладенец;

28 тя като разбойник причаква и умножава законопрестъпниците между човеците.

29 У кого – ах? у кого – ох? у кого – караница? у кого – скръб? у кого – рани без причина? у кого – зачервени очи?

30 p  У ония, които се засядат около вино, които ходят да издирват подправено с аромати вино.

31 Не гледай виното как се червенее, как пуща искри в чашата, как се гладко лее;

32 отпосле то ще ухапе като змия и ще жилне като аспида;

33 q  очите ти ще гледат чужди жени, и сърцето ти ще заговори развратно;

34 и ти ще бъдеш като заспал сред море и като задрямал навръх мачта.

35 r  (И ще кажеш:) „Биха ме, не ме боля; тласкаха ме, не усещах. Кога се пробудя, пак ще търся същото.“
Copyright information for BulOrth