Proverbs 5

1 a  С инко, внимавай на мъдростта ми и дай ухо към разума ми,

2 за да спазиш разсъдливост, и устата ти да завардят знание; (не давай внимание на лъстива жена;)

3 защото мед тече от устата на чужда жена, и нейната реч е по-гладка от дървено масло;

4 но сетнините от нея са горчиви като пелин, остри като двуостър меч;

5 b  нозете ѝ слизат към смъртта, стъпките ѝ стигат до преизподнята.

6 Ако пожелаеш да проумееш пътеката на живота ѝ, пътищата ѝ са непостоянни, и ти не ще ги узнаеш.

7 И тъй, деца, слушайте ме и не отстъпяйте от думите на устата ми.

8 c  Дръж по-далеч от нея пътя си и не отивай близо до вратата на къщата ѝ,

9 d  за да не дадеш на други здравето си и годините си на мъчител;

10 e  за да се не насищат чуждите от твоята сила, и трудовете ти да не бъдат за чужда къща.

11 f  И ще охкаш отпосле, кога плътта ти и тялото ти бъдат изтощени, –

12 и ще кажеш: „защо мразех поука, и сърце ми презираше изобличение,

13 защо не слушах гласа на моите учители, и не наклонявах ухо към наставниците си:

14 безмалко не паднах във всякакво зло всред събранието и обществото!“

15 g  Пий от водата на твоя водоем и от оная, що извира от твоя кладенец.

16 Нека се (не) разливат твоите извори по улицата, водните потоци – по стъгдите;

17 нека те принадлежат само на тебе, а не и на чужди тебе.

18 h  Благословен да бъде източникът ти, и утешавай се с жената на своята младост,

19 с либавата кошута и прекрасната сърна: нейните гърди да те упояват всяко време, с любовта ѝ се наслаждай постоянно.

20 i  И защо ти е, синко, да се увличаш от външна и да прегръщаш гърдите на чужда?

21 j  Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, и Той измерва всичките му пътеки.

22 k  Беззаконника хващат собствените негови беззакония, и връзките на греха му го държат:

23 l  той умира без да бъде поучен, и от голямото си безумие се изгубва.
Copyright information for BulOrth