Psalms 10

Началнику на хора. Псалом Давидов.

1 a  Н а Господа се уповавам; как тогава казвате на душата ми: „отлети на вашата планина като птица“?

2 Защото ето, нечестивците изопнаха лък, туриха стрелата си на тетивата, за да стрелят в тъмно върху правите по сърце.

3 Когато са разрушени основите, какво ще стори праведникът?

4 b  Господ е в светия Свой храм, Господ има престола Си на небесата; очите Му гледат (към бедния) ; веждите Му изпитват човешките синове.

5 Господ изпитва праведния, а душата Му мрази нечестивеца и насилника.

6 c  Върху нечестивците ще излее Той като дъжд разпалени въглени, огън и жупел; и палещ вятър е техният дял от чашата,

7 защото Господ е праведен, – обича правда; лицето Му гледа праведника.
Copyright information for BulOrth