Psalms 12

Началнику на хора. Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 12:1-2.
c  Д окога, Господи, ще ме забравяш докрай, докога ще скриваш лицето Си от мене?

3 Докога ще измислям кроежи в душата си, и ще скърбя в сърцето си денем (и нощем) ? Докога врагът ми ще се издига над мене?

4 d  Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен;

5 да не каже врагът ми: „надвих му“. Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя.

6 e  Аз пък се уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе; ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал (и ще възпявам името на Господа Всевишни) .
Copyright information for BulOrth