Psalms 131

Песен на възлизане.

1 a  С помни си, Господи, Давида и всичката му тъга:

2 как той се е клел Господу, давал оброк на Силния Иаковов:

3 b  „няма да вляза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си;

4 c  няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си,

5 d  докле не намеря място за Господа, жилище за Силния Иаковов.“

6 e  Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета.

7 f  Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му.

8 g  Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество.

9 Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.

10 h  Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си.

11 i  Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще поставя на престола ти.

12 Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.

13 j  Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище.

14 k  „Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах.

15 l  Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя;

16 свещениците му ще облека в спасение, и светиите му с радост ще се зарадват.

17 m  Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник.

18 n  Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.“
Copyright information for BulOrth