Psalms 132

Песен на възлизане. Давидова.

1 a  К олко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!

2 b  Го е като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му;

3 c  като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение и живот навеки.
Copyright information for BulOrth