Psalms 139

Псалом.

Началнику на хора. Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 139:1-2.
И збави ме, Господи, от зъл човек, запази ме от потисник:

3 те мислят зло в сърце си, всеки ден се опълчват за бой;

4 c  изострят езика си като змия; под устата им е аспидна отрова.

5 d  Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца, запази ме от потисниците, които са намислили да поклатят стъпките ми.

6 e  Горделивите заложиха клопки за мене и примки, простряха мрежа по пътя, нагласиха клопки за мене.

7 Аз казах Господу: Ти си Бог мой: чуй, Господи, гласа на моите молби.

8 Господи, Господи, Сило на моето спасение! Ти покри главата ми в деня на битката.

9 f  Не давай, Господи, що нечестивец желае; не давай сполука на лошия му замисъл: той ще се въз гордее.

10 g  Нека върху главата на ония, които ме окръжават, падне злото на техните собствени уста.

11 h  Да паднат върху тях живи въглени; да бъдат хвърлени в огън, в пропаст, та да не станат.

12 i  Злоезичният човек няма да се закрепи на земята; злото ще завлече потисника в погибел.

13 j  Зная, че Господ ще извърши съд за угнетените и правда за бедните.

14 Да, праведните ще славят Твоето име; непорочните ще обитават пред Твоето лице.
Copyright information for BulOrth