Psalms 41

Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 41:1-2.
c  К акто кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе!

3 d  Душата ми жадува за Бога силний, живий: кога ще дойда и се явя пред лицето Божие!

4 Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог?

5 e  Колчем си спомня това, изливам душата си, защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в Божия дом с радостния и славословен глас на празнуващото множество.

6 f  Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

7 Унива в мене душата ми; затова си спомням за Тебе от земята Иорданска, от Ермон, от планина Цоар.

8 g  Бездна бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои води и Твои вълни преминаха над мене.

9 h  Денем Господ ще покаже милостта Си, и нощем песен ще Му пея, молитва към Бога на моя живот.

10 i  Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен от обидите на врага?

11 Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят над мене, кога ми думат всеки ден: де е твоят Бог?

12 j  Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.
Copyright information for BulOrth