Psalms 5

Началнику на хора. На надуйни свирала. Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 5:1-2.
c  Ч уй, Господи, думите ми, разумей мислите ми.

3 d  Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля.

4 Господи, чуй рано гласа ми, – на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам,

5 e  защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе;

6 f  нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие.

7 g  Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси.

8 Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе.

9 Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради моите врагове: изравняй Твоя път пред мене.

10 h  Защото в устата им няма истина; сърцето им е пагуба, гърлото им – отворен гроб, с езика си лъстят.

11 Осъди ги, Боже, да не сполучат в своите кроежи; отхвърли ги, поради голямото им нечестие, защото се дигнаха против Тебе.

12 И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш; и ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име.

13 Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш.
Copyright information for BulOrth