Psalms 50

1 Началнику на хора. Псалом Давидов,

2 a  когато идва при него пророк Натан, след като Давид беше влязъл при Вирсавия.

3 b  П омилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

4 Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,

5 c  защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.

6 d  Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

7 e  Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

8 f  Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си) .

9 g  Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.

10 Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.

11 Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

12 h  Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

13 i  Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

14 Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.

15 j  Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

16 k  Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

17 l  Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

18 m  защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

19 n  Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

20 o  Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски;

21 p  тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.
Copyright information for BulOrth