Psalms 7

Плачевна песен, която Давид изпя Господу по делото на Хуса, от Вениаминово коляно.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 7:1-2.
Г осподи, Боже мой! на Тебе се уповавам, спаси ме от всички мои гонители и ме избави;

3 да не изтръгне врагът като лъв душата ми и да я не разкъса, кога няма избавител (нито спасител) .

4 c  Господи, Боже мой! ако аз съм направил нещо, ако има неправда в ръцете ми,

5 d  ако съм отплащал със зло ономува, който е бил в мир с мене, аз, който съм избавял дори оногова, който без причина ми е станал враг, –

6 нека врагът погне душата ми и я настигне, нека стъпче в земята живота ми, и славата ми да хвърли в праха.

7 Стани, Господи, в гнева Си, дигни се против бесненията на враговете ми, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, –

8 множество народи ще застанат около Тебе; издигни се високо над тях.

9 e  Господ ще съди народите. Съди ме, Господи, по правдата ми и по непорочността, що е в мене.

10 f  Да престане злобата на нечестивите, а праведника подкрепи, защото Ти изпитваш сърца и утроби, праведний Боже!

11 Моят щит е в Бога, Който спасява правите по сърце.

12 Бог е съдия праведен (крепък и дълготърпелив,) и Бог, Който всеки ден строго изисква;

13 g  ако някой не се обръща, Той изостря меча Си, изопва лъка Си и го насочва,

14 приготвя за него смъртоносни оръдия, прави стрелите Си палещи.

15 h  Ето, нечестивият зачена неправда, носи злоба и роди си лъжа.

16 i  Ров изрови, изкопа го дълбоко и падна в ямата, която приготви;

17 j  злобата му ще се обърне върху неговата глава, и злодейството му ще падне върху темето му.

18 Ще славя Господа по Неговата правда и ще възпявам името на Господа Всевишни.
Copyright information for BulOrth