Psalms 80

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 80:1-2.
c  Началнику на хора. На гетско свирало. Псалом Асафов.

Р адостно пейте на Бога, нашата твърдиня; възклицавайте към Бога Иаковов;

3 вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир;

4 d  тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия празник,

5 e  защото това е закон за Израиля, наредби от Бога Иаковов.

6 Той установи това като свидетелство за Иосифа, когато тоя излезе из Египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше:

7 „Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците.

8 f  В утеснението си ти Ме повика, и Аз те избавих; изсред гръма те чух, при водите на Мерива те изпитах.

9 g  Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам: о, да беше Ме послушал, Израилю!

10 Да нямаш други бог и да не се покланяш на другоземен бог.

11 Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведе из Египетската земя; отвори устата си, и Аз ще ги изпълня.“

12 Но Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше;

13 h  затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли.

14 i  О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища!

15 щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните потисници, –

16 ония, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило завинаги;

17 j  щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала.
Copyright information for BulOrth