Psalms 82

1 Песен. Псалом Асафов.

2 a  Б оже, не премълчавай, не бъди безмълвен! Не оставай в покой, Боже,

3 защото, ето Твоите врагове шумят, и ония, които Те мразят, са дигнали глава;

4 b  против Твоя народ съставиха коварен заговор и се съветват против ония, които Ти пазиш;

5 c  казаха: „да отидем и да ги изтребим измежду народите, та да се не споменува вече име Израил.“

6 Сговориха се единодушно, сключиха против Тебе съюз:

7 селищата Едомови и измаилтяни, Иоав и агаряни;

8 d  Гевал, Амон, Амалик и филистимци с жителите тирски.

9 e  Присъедини се към тях и Асур: те станаха мишца за синовете Лотови.

10 f  Стори им същото, каквото на мадиамците, каквото на Сисара, каквото на Иавина при поток Кисон,

11 които бидоха изтребени в Аендор и станаха тор за земята.

12 g  Постъпи с тях, с техните князе, както с Орива и Зива и с всички техни вождове, както със Зевея и Салмана,

13 които казаха: „да си вземем за владение Божиите селища“.

14 h  Боже мой! нека бъдат те като прах във вихрушка, като слама пред вятър.

15 Както огън изгаря гора, и както пламък опалва планини,

16 тъй и Ти ги погни с Твоята буря и с Твоята вихрушка ги докарай в смущение;

17 i  изпълни лицата им с безчестие, та да потърсят Твоето име, Господи!

18 Да се посрамят и да се смутят навеки, да се посрамят и загинат,

19 j  и да познаят, че Ти, Който едничък имаш име Господ, си Всевишний над цялата земя.
Copyright information for BulOrth