Psalms 1

Псалом Давидов.

1 a  Б лажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи,

2 b  а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем!

3 c  И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее.

4 d  Не тъй са нечестивците, (не тъй;) но те са като прах, що вятърът измита (от земното лице) .

5 e  Затова нечестивците не ще устоят на съда, и грешниците – в събранието на праведните.

6 f  Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.
Copyright information for BulOrth