Psalms 100

Псалом Давидов.

1 a  М илост и съд ще възпявам; Тебе, Го-споди, ще пея.

2 b  Ще размислям за път непорочен: кога ще дойдеш при мене? всред моя дом ще ходя с непорочно сърце.

3 c  Няма да сложа пред очите си нищо беззаконно; престъпно дело мразя: до мене то няма да се прилепи.

4 d  Развратено сърце ще бъде прогонено от мене; злосторника не ще да зная.

5 Оногова, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня; оногова, който е с горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя.

6 e  Очите ми са към верните на земята, за да пребъдват те с мене; който ходи в път непорочен, той ще ми служи.

7 Няма да живее в моя дом онзи, който постъпва коварно; който говори лъжа, няма да остане пред очите ми.

8 От ранни зори ще изтребвам всички нечестивци на земята, за да изкореня из Господния град всички, които вършат беззаконие.
Copyright information for BulOrth