Psalms 107

1 Песен. Псалом Давидов.

2 a  Г отово е сърцето ми, Боже, (готово е сърцето ми;) ще пея и ще възпявам в славата си.

3 Събуди се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

4 Ще Те славя, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената,

5 b  защото по-високо от небесата е Твоята милост, и до облаците – Твоята истина.

6 c  Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже! Твоята слава да бъде над цялата земя;

7 d  за да се избавят Твоите възлюбени: спаси ме с Твоята десница и послушай ме.

8 e  Бог каза в Своето светилище: „ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще размеря долина Сокхот;

9 f  Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой скиптър,

10 Моав Ми е умивалница, върху Едом ще простра обувката Си, над земята Филистимска ще възклицавам.“

11 g  Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12 h  Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли и не излизаш, Боже, с нашите войски?

13 Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14 i  С Бога ние ще проявим сила; Той ще сломи враговете ни.
Copyright information for BulOrth