Psalms 111

Алилуия.

1 a  Б лажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.

2 b  Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.

3 c  Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.

4 d  В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.

5 e  Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си.

6 f  Той няма да се поклати довека; във вечна памет ще остане праведникът.

7 g  От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

8 h  Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, кога погледне на враговете си.

9 i  Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще се възвиси в слава.

10 j  Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. Желанието на нечестивците ще загине.
Copyright information for BulOrth